Welcome
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Verlengde graadprogramme

​​​​​
Verlengde graadprogramme bied gekose studente die geleentheid om hulle studiebasis te versterk met die oog op uiteindelike sukses.

Fakulteite wat verlengde graadprogramme aanbied, is:
•    AgriWetenskappe
•    Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
•    Ingenieurswese
•    Lettere en Sosiale Wetenskappe
•    Natuurwetenskappe

Sien kontakbesonderhede hieronder indien jy enige vrae oor die verlengde graadprogramme het.
AgriWetenskappe

Dr Natasja Brown
nbro@sun.ac.za
021 808 2015

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Me Ilze Gelderblom
ilzeg@sun.ac.za
021 808 9525

Ingenieurswese
Mnr Minnaar Pienaar
mop@sun.ac.za
021 808 4205
Lettere en Sosiale Wetenskappe

Me Anita Jonker
axjonker@sun.ac.za
021 808 2081

Natuurwetenskappe

Ms Aatika Valentyn
aatika@sun.ac.za​
021 808 3931