Telematic Services
Welkom by Universiteit Stellenbosch
 ​Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) Telematiese Skole-projek 

Die WKOD-projek is een voorbeeld van hoe die telematiese platform ook gebruik word om gemeenskappe te ondersteun deur virtuele leergeleenthede te verskaf. Die Telematiese Skole-projek is in 2009 van stapel gestuur in samewerking tussen Verdere Onderwys en Opleiding (VOO), die Wes-Kaap Onderwysdepartement en die Universiteit Stellenbosch se Sentrum vir Leertegnologieë (SLT). Die doel van die projek is om die algehele slaagsyfer van leerders in onderpresterende skole te verbeter. Die idee agter die projek is nie om onderwysers te vervang nie, maar om die beste vakonderwysers te gebruik om moeilike konsepte in ’n een-tot-vele benadering te verduidelik. Die doelwit van die VOO-program is om gehalte onderrig vir elke leerder, in elke skool en in elke klaskamer te verskaf. 

​By wyse van die ateljee by die SOL kan die aangesig-tot-aangesig onderrig in die skole vermeng word met die virtuele ruimtes wat deur die Universiteit gebied word. Die telematiese platform maak dit moontlik vir alle leerders om toegang te kry tot onderwysers wat erken word vir hulle kundigheid en pedagogiese vaardighede in ’n volledig interaktiewe, virtuele leerruimte.  Die loodsprojek was baie suksesvol en daar was baie verslae van verbeterde uitslae, asook ander positiewe uitkomstes van die projek.  

Positiewe uitkomstes van die projek waaroor verslag gedoen is: 
  • ​​L​eerders het verrykte leerervarings gehad. 
  • Dit het spanbou onder opvoeders en leerders bevorder. 
  • Dit het gelei tot ’n diepgaande begrip van sekere konsepte en benaderings gelei waardeur die op
  • ULWAZI 4.jpgvoeders, sowel as die leerders, bemagtig is.  
  • Dit het kontaktyd vermeerder en ’n kultuur van leer en studeer gekweek. 
  • Selfs ná die kontaksessie kon opvoeders en leerders nog hersiening doen. 
  • Dit het die selfvertroue van die leerders en opvoeders verhoog. 
  • Dit het gelei tot meer interaktiewe onderrig in die klaskamer ingebring. 
  • Dit het die pedagogiese situasie in die klas verbeter. 
  • Dit het die leerders laat besef dat daar ’n hele gemeenskap buite hulle omstandighede bestaan waarna hulle kan uitreik en wat hulle kan aanraak, en dat 
  • dit doeltreffend gedoen kan word deur van inligting- en kommunikasietegnologieë gebruik te maak (telematies). 
  • Die selfbeeld van die leerders is verbeter. Leerders is eksamenwenke gegee en moeilike konsepte is verduidelik, ens. 
  • Dit het ouerbetrokkenheid in die skoolwerk van die kind verbeter. Ouers wou seker maak hulle kinders woon werklik die klasse by, veral omdat dit in baie gevalle tot laat aangegaan het. Sommige ouers het stilletjies in die aand na die kole gekom om te kyk wat hulle kinders doen. 

Die projek het uitgebrei sedert sy begin in 2009, toe daar 10 loodsskole was, tot 133 skole in die Wes-Kaap met geïnstalleerde telematiese gereedskap. Sedert 2016 word die uitsendings via satelliet en die Internet uitgesaai, en is dit dus nie meer beperk tot regstreekse interaktiewe uitsendings na skole met satelliettoerusting nie. Dit is nou ook beskikbaar aan alle WKOD-skole deur die Wes-Kaapse Breëband-inisiatief. Tans is 294 skole vir toegang tot die projek geregistreer. 

Tydens die uitsending is daar regstreekse interaksie tussen die onderwysers en leerders via mobiele tegnologie, wat gebruik word om informele gesprekke te ondersteun. Om ’n deurlopende ondersteuningstelsel te skep, word bykomende akademiese ondersteuning aan beide die onderwysers en leerders verskaf in die vorm van vakwerkboeke, die Telematiese Skole webblad en toegang tot die biblioteek van vorige uitsendings. 

Vorige uitsendings is ook beskikbaar vanaf die Telematiese Skole webblad, dus is skole nie meer daartoe beperk om te wag vir die distrikskantore om die DVD’s te versprei nie. Dít maak dit ook makliker vir die onderwysers om die inhoud in hulle eie lesplanne te inkorporeer, beide as onderriggereedskap en vir hersiening. 

Die vennootskap tussen die WKOD en die SLT fokus ook op die ontwikkeling van professionele vaardighede. Die aanbiedingsvaardighede van die uitsaai-aanbieder is in werksessies verfyn, waar terugvoer vanaf die leerders in die jaarlikse opname aangespreek is. 

Onderwyserontwikkeling brei ook uit, aangesien dit kragtige gereedskap is om al die onderwysers te bereik teen ’n baie laer koste vir die WKOD. Sewentien onderwyserontwikkelingsessies is in 2017 en 2018 aangebied. 

Die sukses van die WKOD-projek het daartoe gelei dat die Noord-Kaapse Onderwysdepartement ’n leerderondersteuningsprojek in 2012 ingestel het. Tans is daar 103 skole in die Noord-Kaap wat die telematiese uitsendings ontvang. Die Oos-Kaapse Departement van Onderwys het in 2015 by die projek aangesluit, en sedert 2019 word 560 skole deur middel van geïnstalleerde satelliettoerusting ondersteun. 

Om toegang tot die webwerf van Telematiese Skole te verkry, kan u op HIER klik en / of e-pos na school@sun.ac.za vir toegangsaanmeldings. ​