Telematic Services
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kontak ons

​Posadres:

Telematiese Dienste
Universiteit Stellenbosch
Privaatsak X1
Matieland
7602

Fisiese Adres:

Administrasie A Gebou
Telematiese Dienste
Ryneveldstraat, Stellenbosch
Ingang links van Admin A ingang
Universiteit Stellenbosch
Stellenbosch  
7602

Vir aanwysings sien Google kaart

Roete aanwysings:

Vanaf Kaapstad op die N2

Hou reguit aan op die N2 en neem uitgang 33 (Baden Powell Weg) in die rigting van die R310/Stellenbosch/Macassar, draai links in Baden Powell Weg. Draai regs op die Polkadraai Pad/R310 en hou reguit aan tot by Adam Tas Weg in Stellenbosch. Draai regs in Merrimanlaan en draai weer regs in Ryneveldstraat. Hou reguit aan tot die hoek van Crozier en Ryneveldstraat draai in by die parkeerarea op linkerhand. Vra asb die parkeerbeampte om hulp vir ‘n parkeerplek.

Vanaf Paarl op die N1

Neem die N1 en draai links op die R44 en weer links in Birdstraat in Stellenbosch. Hou reguit aan vir 1,0 km en draai links in Merrimanlaan. Hou reguit aan en draai regs in Ryneveldstraat. Hou reguit aan tot by die hoek van Crozier en Ryneveldstraat en draai in by die parkeerarea op linkerhand. Vra asb die parkeerbeampte om hulp vir ‘n parkeerplek.


Kontakbesonderhede:

Tel: +27 21 808 3563
Faks: +27 21 808 3565
telematies@sun.ac.za

Kantoorure:

08h00 tot 16h30 Maandag tot Vrydag.

Gedurende kantoorure, rig asseblief telefoniese navrae aan die kontakpersone hieronder gelys.

Kontakbesonderhede vir Telematiese studente

Programme

Annemarie Muller
Tel: +27 21 808 9111
E-pos: adklerk@sun.ac.za

Ryno Gürgen
Tel: +27 21 808 9111
E-pos: rgurgen@sun.ac.za

Carmen Jordaan
Tel: +27 21 808 9111
E-pos: cdj@sun.ac.za

Aansoeke

Tel: +27 21 808 9111
E-pos: info@sun.ac.za

Studiegelde

Tel: +27 21 808 9111
E-pos: info@sun.ac.za

Beurse en Lenings

Tel: +27 21 808 9111
E-pos: info@sun.ac.za

Studiemateriaal

Charl van de Rheede
Tel: +27 21 808 9091
E-pos: cha@sun.ac.za

DVD's

Charl van de Rheede
Tel: +27 21 808 9091
E-pos: cha@sun.ac.za

Leersentrums

Zainab Suliman
Tel: +27 21 808 3880
E-pos: zsuliman@sun.ac.za

Eksamens

Ruby Frans
Tel: +27 21 808 9132
E-pos: ruby@sun.ac.za

Studentekaarte

Charl van de Rheede
Tel: +27 21 808 9091
E-pos: cha@sun.ac.za

Gradeplegtigheid

Tel: +27 21 808 9111
E-pos: info@sun.ac.za