Telematic Services
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Video's

Vir interne gebruikers:
Maak asseblief u Inetkey oop om optimale verrigting van die videogreep te verseker.Kliek op ’n skakel hieronder om die video op YouTube te kyk.

Meer oor Telematiese Dienste

Inleiding

Prof Russel Botman: Die Rektor, Universiteit Stellenbosch  

Fokus, SABC 2: 9 January 2011

Terugvoer van Dosente

Prof André Roux

Prof Jan du Toit

Prof Barney Jordaan

Terugvoer van 'n Student

Student

Terugvoer van die WKOD projek

Penny Vinjevold: Hoof van Onderwys, WKOD

Donald Grant: Minister van Onderwys, Wes-Kaap

Skoolleerders