Telematic Services
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Programme

Die Universiteit Stellenbosch beskik oor 'n onderwystegnologieplatform wat deur die Afdeling Telematiese Dienste (TD) bestuur word. Hierdie platform integreer satelliet-, selfoon-, internet-, videokonferensietegnologie en videostroming om 'n moderne en akademies voortreflike virtuele nagraadse studieomgewing te skep. Deur die benutting van hierdie platform word die virtuele mobiliteit van nagraadse studente wat nie naby die kampus woon nie, verhoog en gevolglik word die beperkings, wat tyd en ruimte op gevorderde studie plaas, grootliks geneutraliseer.

 

Die kombinasie van residensiële onderwys en die gesofistikeerde aanwending van tegnologie om programme deur middel van gemengde leer aan te bied, maak dit moontlik dat studente vir sekere nagraadse programme kan inskryf sonder om vir die volle tydperk van studie na Stellenbosch te kom. Die Universiteit beskik oor 22 geografies verspreide leersentrums in Suid-Afrika, een in Namibië, Kenya en Uganda waar studente lesings kan bywoon wat intyds vanaf Stellenbosch met behulp van satelliettegnologie na die sentrums uitgesaai word (kyk hier vir 'n lys van die leersentrums).

 

Die tegnologieplatform wat gebruik word, is ten volle interaktief wat dit vir studente moontlik maak om tydens die uitsendings met die dosente te kommunikeer via web of selfoontegnologie. Studente het toegang tot 'n verskeidenheid van akademiese steundienste via die nagraadsestudenteportaal. Die Universiteit se Biblioteek en Inligtingsdiens se materiaal bestaan deesdae vir die grootste gedeelte uit elektroniese boeke, vaktydskrifte en artikels in aanlyndatabasisse, en is op sy webwerf toeganklik.

 

Kyk by die onderskeie fakulteite vir die studievelde waarin programme tans op die tegnologieplatform aangebied word, kliek hier.

Vir meer inligting:

Oor die akademiese administrasie van die programme op die platform

Tel: +27 (0)21 808 9111

Faks: +27 (0)21 887 5209

E-pos

 

Oor Telematiese Dienste en die tegnologieplatform

Tel: +27 (0)21 808 3563

Faks: +27 (0)21 808 3565

E-pos