Telematic Services
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Mobiele Kamera-eenheid

Telematiese Dienste, as deel van die Sentrum vir Leertegnologieë, besit n mobiele kamera-eenheid vir die opneem van enige gebeurtenis wat n dosent graag binne die onderrig- en leeromgewing wil gebruik. Moontlike gebeurtenisse sluit in lesings, konferensies en praktika. 

Hierdie diens word by enige kliëntgespesifiseerde lokaal aangebied en daar is ’n opsie om een of twee kameras te gebruik. Die opsie vir regstreekse Internetstroming is ook beskikbaar. 

Video produksies 

Hierdie diens is beskikbaar vir die opname van promosie- of evaluasie-videos. Voice-over- en videoredigeringsdienste is ook beskikbaar.  

Die proses om óf die mobiele kamera-eenheid óf die videostromingsdiens te gebruik, behels drie fases: Voorproduksie, produksie en na-produksie, en die kliënte moet dwarsdeur die proses beskikbaar wees vir die vereiste vergaderings. Dit is baie belangrik dat die opname ver vooruit bespreek word en om voorproduksievergadering te skeduleer om die produksiefase te beplan, wat n besoek na die perseel waar die opnames sal plaasvind, insluit. 

VOORPRODUKSIE 

Hierdie is die beplanningsfase, waartydens die nodige inligting oor die opname/produksie ingesamel word. Tydens die aanvanklike vergadering met die kliënt word die volgende aspekte bespreek: 
 
• Datums en tye van die opnames 
• Lengte van die finale program 
• Sperdatum vir lewering van die finale produk 
• Tipe opname (lesing, demonstrasie, rolspel, sport, instrumenteel/lied) 
• Gewenste uitkomste van die program 
• Teikengroep 
• Fisiese plek (op/af van die kampus, binne/buite, beligting, dag/nag, groot/klein, geraasvlak) 
• Aantal deelnemers (een aanbieder, groepbespreking, "akteurs") 
• Klanktoerusting (regstreekse klank tydens opname, stemkunstenaar, musiek) 
• Verantwoordelikhede van elke spanlid 
• Redigering 
• Duplikate 
• Kostes 
 
Bostaande inligting word gebruik om n kwotasie voor te berei en produksie begin wanneer die kliënt dit aanvaar. 

PRODUKSIE 

Ons besoek die lokaal voor die opname om vir die opname voor te berei. Die opname word dan gemaak. Die inligting wat tydens die voorproduksievergadering verkry is, word gebruik om te bepaal watter toerusting vir die opname benodig word, bv. die tipe en aantal ligte, mikrofone, benodighede, ens. 

NA-PRODUKSIE 

Die redigering, stemopnames en musiek word gedoen en saamgestel om die produksie te voltooi. Die kliënt bly in die proses betrokke, verskaf insette en artikuleer sy/haar behoeftes om te verseker dat die uitkomstes van die produksie behaal word. 
 
Na voltooiing van die produksie ontvang die kliënt n skakel om die finale produk af te laai. 

Rig asseblief navrae aan: 

Hennie Roux 
Ateljeebestuurder 
Tel: +27 +21 808 2494 
E-pos: hennieroux@sun.ac.za ​