Telematic Services
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Leersentrums

​​​​​​​​Vanuit die ateljee op die Stellenbosch-kampus word dosente se lesings na leersentrums oor die hele Suid-Afrika en een elk in Namibië, Kenia en Uganda uitgesaai. Deur die integrasie van selfoon- en webtegnologie met hierdie satelliet-uitsendings word direkte tweerigtingkommunikasie tussen die dosent en studente in die loop van n lesing moontlik gemaak. 

Intydse interaksie tussen die dosent en studente, een van die uitstaande kenmerke van hierdie sosiale leerruimte, maak voorsiening vir die samewerkende medekonstruksie van kennis in plaas van passiewe, eenrigting-kennisoordrag. Hierdie geïntegreerde interaktiewe leerstelsel is uiters geskik vir volwasseneleer in hoëronderwysomgewing. 

PinDrop IconAsset 1.svg Kyk na óf laai die lys van Leersentrums hier af.

EKSA​​MENLOKALE​

TYGERBERG 
EKSAMENLOKALE 

STELLENBOSCH 
EKSAMENLOKALE 

BELLVILLE 
EKSAMENLOKALE 

STUDENTE PROTOKOL 

​​Kyk hier​ vir die volledige lys van Telematiese leersentrums eksamenlokale.
Hier is die lys van die Tygerberg eksamenlokale, wat van toepassing is op alle studente wat op die Tygerberg kampus eksamen skryf.​
Hier is die lys van Stellenbosch eksamenlokale, wat van toepassing is op alle studente wat op die Hoof kampus (Stellenbosch) eksamen skryf.
Hier is die lys van Bellville eksamenlokale, wat van toepassing is op alle studente wat by die Bellville leersenstrum eksamen skryf.
​​Meer inligting i.v.m. die studente protokol, kliek hier.

*(Let asb dat die leersentrums is nie eksamenlokale is nie.  Verwys na die tabel hieronder vir die lys van eksamenlokale.)

LManagers IconAsset 2.svg Kyk na óf laai die lys van Leersentrumbestuurders h​ier af. ​

AFLAAIBARES

Nuttige dokument kan afgelaai word hier:

  • ​​Leersentrumbestuurders & Opsieners: 
    ​  Bywoningsregister 
      Eksamengids 

     Eisvorms (Finansies):  
     Bankvorm 
     Belastingopgawe 

Kontakbesonderhede vir Telematiese studente


​​​PROGRAMME

​​
​​​

Annemarie_Muller_jpg.jpg

Annemarie Muller

Tel: +27 21 808 9111
E-pos: adklerk@sun.ac.za
Ryno_Gurgen_jpg.jpg

Ryno Gürgen
Tel: +27 21 808 9111
E-pos: rgurgen@sun.ac.za
Carmen_Jordaan_jpg.jpg

Carmen Jordaan
Tel: +27 21 808 9111
E-pos: cdj@sun.ac.za

​LEERSENTRUMS

Zainab_Suliman_jpg.jpg

Zainab Suliman
Tel: +27 21 808 3880
E-pos: zsuliman@sun.ac.za 

STUDIEMATERIAAL
VIDEOS
STUDENTEKAARTE

Charl_van_Rheeder_jpg.jpg
Charl van de Rheede
Tel: +27 21 808 9091
E-pos: cha@sun.ac.za  

​EKSAMENS

Ruby_Frans_jpg.jpg

​Ruby Frans
Tel: +27 21 808 9132
E-pos: ruby@sun.ac.za  

AANSOEKE​
STUDIEGELDE
BEURSE EN LENINGS​
GRADEPLEGTIGHEDE

su.png


Tel: +27 21 808 9111
E-pos: info@sun.ac.za