Telematic Services
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Hoe werk dit?

Tegnologievermenging

Studente wat vir akademiese programme op die telematiese platform ingeskryf het, geniet die ondersteuning van gekombineerde satelliet-, selfoon- (SMS protokol) en webgebaseerde tegnologie waardeur 'n doeltreffende virtuele leeromgewing geskep word. In hulle onderrig gebruik dosente 'n kontinuum van leergeleenthede wat strek van sinchroniese interaksie (satellietgebaseerde tegnologie) tot asinchroniese interaksie via die webgebasseerde besprekingsgroepe. Hierdie metodes word gekombineer om 'n sosiale leeromgewing daar te stel wat die konstruksie van kennis ondersteun.

Op hierdie wyse kan dosente onmiddellike skakeling met studente verbeter deur uitsendings, maar terselfdertyd volgehoue ondersteuning en opvolging verskaf via webgebaseerde interaksie, bv. aanlyn-assessering, aanlyn-soekinstrumente, wiki's en blogs.

In hierdie proses is die tipe toegang tot tegnologie van die teikengehoor en die beskikbare tegnologie-infrastruktuur die twee oorkoepelende faktore wat die Universiteit se keuse en kombinasie van ondersteuningsaktiwiteite bepaal.                  

Leersentrums

Vanuit die ateljee op die Stellenbosch-kampus word dosente se lesings na leersentrums oor die hele Suid-Afrika en een in Namibië, Kenya en Uganda uitgesaai. Deur die integrasie van selfoon- en webtegnologie met hierdie satellietuitsendings word direkte tweerigtingkommunikasie tussen die dosent en studente in die loop van 'n lesing moontlik gemaak. Intydse interaksie tussen die dosent en studente, een van die uitstaande kenmerke van hierdie sosiale leerruimte, maak voorsiening vir die samewerkende medekonstruksie van kennis, in plaas van passiewe eenrigting-kennisoordrag. Hierdie geïntegreerde interaktiewe leersisteem is uiters geskik vir volwasseneleer in 'n hoëronderwysomgewing.