Telematic Services
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​Meer oor Telematiese Dienste

​​Die Sentrum vir Leertegnologieë streef om die betekenisvolle en innoverende gebruik van tegnologie vir leer by die Universiteit Stellenbosch te inspireer.​

Satellite1.svg

TELEMATIESE PLATFORM​

Die Sentrum vir Leertegnologieë streef om die betekenisvolle en innoverende gebruik van tegnologie vir leer by die Universiteit Stellenbosch te inspireer.


student 6 @150pxH.png

STUDENTE

Verskeie programme word tans aangebied op die platform, wat die virtuele mobiliteit van geografies verspreide nagraadse student verbreed.​

LC4.svg

LEERSENTRUMS

Daar is 22 geografies verspreide leersentrums in Suid-Afrika, Namibië, Kenia and Uganda.

Studente kan lesings bywoon wat intyds vanaf Stellenbosch met behulp van satelliettegnologie uitgesaai word.

Lesings is ook beskikbaar via Internetvideostroming i.p.v om die lesing by 'n leersentrum by te woon.​


Cell2_1.svg

​BESKIKBARE DIENSTE

 • Ateljee vir interaktiewe uitsendings
 • Mobiele Kamera-eenheid
 • Video produksies
 • Multimedia
 • Stroming/Potgooi
 • Kopiëring van DVD's
 • Aanlyn- en Skype-vergaderings
booking5.svg

​Aanlyn besprekings vir beide:

UNIVERSITEIT

 • Fakulteite
 • Sentrums
 • Afdelings

EKSTERNE KLIËNTE

 • Korporatiewe entiteite
 • Onderwys departemente
 • Regerings departemente​​

n Sleutelaspek van die Universiteit Stellenbosch se visie is om aan voornemende studente groter toegang te bied ― veral aan diegene wat n professionele loopbaan met verdere studie wil kombineer om hul potensiaal te maksimaliseer. Om studente te ondersteun sodat hulle kan deel word van n kritiese intellektuele korps is tegnologies-verrykte alternatiewe roetes na die Universiteit ingestel. Telematiese Dienste verhoog die virtuele mobiliteit van geografies verspreide studente om hulle deelname aan die nagraadse akademiese programme van die Universiteit Stellenbosch te verbreed. Met die uitbreiding van studente se virtuele mobiliteit vervaag die gebruiklike skeiding tussen residensiële en af-kampus onderwysgeleenthede, en deurbreek dit die grense wat dikwels deur ligging en tyd teweeggebring word. As sodanig verteenwoordig dit n belegging wat verseker dat alle studente, ongeag waar hulle hul bevind, blootgestel word aan die ervaring van n ryk, interaktiewe en ondersteunende studie-omgewing. 

Telematiese onderwys as n interaktiewe leersisteem streef daarna om die konvensionele hoëronderwyssituasie in n IKT-ondersteunde leeromgewing van wêreldgehalte te transformeer. Hierdie buigsame leerbenadering kry gestalte danksy n unieke tegnologieplatform. Vir talle nagraadse en kortkursusse word hierdie geïntegreerde platform reeds deur die Universiteit Stellenbosch aangewend om virtuele leerruimtes te skep as deel van n benadering wat van vermengde leer (blended learning) gebruik maak. ​

P​ersoneellede word aangestel om studente te ondersteun met aansoek- en registrasieprosedures, die aanwys van die naaste leersentrum, die uitreik van studentekaarte, die verspreiding van leerhulpbronne, die inrig van eksamensentrums en die aanstel van toesighouers, en die elektroniese beskikbaarstelling van eksamenuitslae. Hierdie dienste is daarop gemik om studente te ondersteun sodat hulle hul akademiese programme suksesvol kan voltooi. 

Voorsiening word ook gemaak vir opleidingsgeleenthede vir dosente om hulle by te staan met die aanbieding van hoëgehalte, tegnologies-verrykte leerervarings vir hul studente.  ​​​


Hierdie videogreep vertoon beelde van Telematiese Dienste, Universiteit Stellenbosch. Dit sluit in foto's van ons fasiliteite, sowel as die dienste wat ons bied.


​​​​​