Students
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​A3-module-and-venue-allocation-banner.png​​​​​
Raadpleeg asseblief die SUNStudent-portaal om jou assesseringsrooster en lokaalbesonderhede vir die komende A3-assesseringstydperk te sien. Hierdie webblad dien as ’n bykomende manier om toegang tot assesseringsinligting te verkry indien studente nie hulle assesseringslokale op die portaal kan sien nie. Let asseblief daarop dat die Excel-dokument slegs lokale vir modules aandui wat deur die Sentrale Assesseringskantoor hanteer word. ​

Vind die lokaal vir jou spesifieke module in die Excel-dokument volgens jou geskeduleerde assesseringsdatum en -sessie. Lokale word volgens vanne toegeken.​

Besonderhede van assesseringslokale sal twee dae voor elke A3-assesseringsdatum beskikbaar gestel word namate fakulteite die name van studente bekend maak wat vir die A3-assesseringsgeleentheid kwalifiseer.​

Aangesien daar modules is wat departementeel/intern gehanteer word, moet jy asseblief jou departement raadpleeg vir assesseringsbesonderhede van modules wat nie op die Excel-dokument hieronder verskyn nie. ​

​​​

​Lys vir Dinsdag 11 Junie 2024

​Volgende datum
Volgende datum ​Volgende datum

Vir konsessiestudente:Tree asseblief met Kliëntedienste in verbinding by info@sun.ac.za of +27 21 808 9111 om jou konsessielokaal te bevestig. Verskaf jou studentenommer wanneer jy navraag doen.