​​

NASIONALE NORMTOETS (NNT)

Die NNT is 'n assesseringstoets wat aangewend word vir eerstejaar aansoekers tot hoër onderwysinstellings. Die toets assesseer 'n kandidaat se vermoë om sy/haar begrip van akademiese geletterdheid (taalvaardigheid), kwantitatiewe geletterdheid (syfervaardigheid) en Wiskunde binne 'n tersiêre (hoër onderwys) konteks toe te pas. 

Slegs aansoekers van die School of Tomorrow en aansoekers vir die Fakulteit Regsgeleerdheid. 

School of Tomorrow: School of Tomorrow aansoekers moet hulle NNTs voor die einde van 2021 aflê om te verseker dat die resultate beskikbaar is voor registrasie. 

Fakulteit Regsgeleerdheid: 
- BCom Regsgeleerdheid, BRekLLB: AQL & MAT
- BA Regsgeleerdheid, LLB: AQL

Besoek www.nbt.ac.za vir toetsdatums en besprekings. 

Die Fakulteit Regsgeleerdheid het besluit om die sperdatum vir die skryf van die NTT's tot 28 Augustus 2021 te verleng. Indien jy nog nie geregistreer het nie moet jy dit voor 1 Augustus doen.

Indien jy nie aanlyn kan skryf nie, bied die NBT-kantoor ook die geleentheid tot 'n afstandssessie wat d.m.v. e-pos aangevra kan word by nbtremote@uct.ac.za.  Daar is kostes verbonde aan hierdie opsie. Meer inligting kan op hul webwerf, www.nbt.ac.za, gevind word.

Indien jy enige probleme ondervind of hulp benodig, kontak die NBT-hulptoonbank per e-pos nbt@uct.ac.za of skakel 021-650-3523.

Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe: Let asseblief daarop dat alle matriekleerders wat aansoek gedoen het vir toelating tot voorgraadse programme van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe vir die Situasionele Beoordelingstoets (SBT) moet registreer en die toets moet aflê.

​​