Maties
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Dieetkunde Loopbaandag

​​Stel jy daarin belang om 'n dieetkundige te word? Kom leer meer van die beroep en wat 'n dieetkundige doen deur die dag deur te bring saam met die dosente en dieetkundiges wat werk by die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, Universiteit van Stellenbsosch, Tygerberg Kampus.

BEROEPSDAE:
5 APRIL 2018 (09:00 – 15:30)
19 JUNIE 2018 (09:00 – 15:30)

​BEROEPSDAG PROGRAM:
Studente en skoliere sal die dosente werkagtig in die drie areas van dieetkunde vir 'n kort inligtingsessie ontmoet. Hul sal ook geneem word op 'n hospitaal toer, deur die dieetkundiges werkagtig in Tygerberg hospitaal, insluitende 'n besoek aan die voedseldienseenheid. 'n Toer van die biblioteek, rekenaarareas en die Afdeling Menslike Voeding is ook ingesluit.

​MEER INLIGTING OOR DIE KURSUS:
Die B.Sc Dieetkunde graad is 'n vier jaar voltydse kursus. Dit is omvattend, nasionaal en internasionaal relevant en belyn met die uitkomste vir geregistreerde Dieetkundiges soos gespesifiseer deur die Beroepsraad vir Dieetkunde van die Gesondheidsberoepsraad van Suid-Afrika. Studente word opgelei en ontwikkel binne 'n dinamiese, geïntegreerde en professionele omgewing en die opleiding bestaan uit 'n deeglike teoretiese komponent en 'n praktiese opleidingskomponent van hoë kwaliteit. Gegradueerdes van hierdie graad is toegerus om suksesvol te praktiseer as dieetkundiges in enige van die areas van dieetkunde and is toegerus met die vaardighede om die voedingswelstand van mense te bevorder gedurende alle stadiums van die lewenssiklus.

Die program sluit Gemeenskapsvoeding, Voedseldiensbestuur and Terapeutiese Voeding komponente in. Die graad is 'n keuringskursus, met 35 studente wat elke jaar geselekteer word vir die eerste studiejaar. Die program word in geheel aangebied op die universiteit se Tygerberg kampus.

Gegradueerdes van hierdie graad moet 'n 1 jaar verpligte gemeenskapsdiensjaar voltooi teen vergoeding, soos gestipuleer in die Medical, Dental and Supplementary Health Service Professions Amendment Act, No. 89 (effektief vanaf 1 Januarie 2003). Slegs na voltooiing van die gemeenskapsdiensjaar kan hul in aanmerking kom vir vol registrasie by die Gesondheidsberoepsraad van Suid-Afrika en dus onafhanlik praktiseer.

​Spesifieke toelatingsvereistes:
Vir toelating tot die program, moet 'n student in besit wees van die Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) met universiteitstoelating, soos gesertifiseer deur Umalusi, of 'n gelykwaardige kwalifikasie met 'n gemiddeld van minstens 50% (vlak 4), en  met minstens 50% (vlak 4) in Wiskunde, Fisiese Wetenskappe en Lewenswetenskappe. Voornemende studente word sterk aangeraai om ook Afrikaans vir die NSS aan te bied.

​Let asseblief:
Leerders steeds in die skool moet ook die Nasionele Normtoetse (NNTs) aflê. Studente wat die eerstejaar vir die tweede agtereenvolgende jaar sak, word weer aan keuring onderwerp.

​Aansoeke:
Neem asseblief kennis dat dit 'n keuringskursus is (slegs 'n beperkte aantal studente word jaarliks geselekteer) and aansoeke sluit die 30ste Junie elke jaar (vir die daaropvolgende jaar). Keuring vir die program geskied volgens duidelik riglyne op grond van sowel akademiese as nie-akademiese meriete van die aansoeker.

Indien jy belangstel kan jy elektronies aansoek doe via www.maties.com of jy kan info@sun.ac.za kontak vir 'n aansoekvorm.

​NAVRAE:
Slegs 'n beperkte aantal leerders kan by die verskeie beroepsdae geakkomodeer word, dus bespreek asseblief jou plek vroegtydig om teleurstelling te voorkom.

Ongelukkig kan ons nie leerders op enige ander dae akkomodeer nie. Vir meer inligting kontak:

Algemene navrae:

Sekretaresse: Afd Menslike Voeding
Mev Noleen Coetzee
Tel: +27 (0) 21 938 9259
E-pos: noleen@sun.ac.za

​Program navrae en besprekings: Eerstejaar koördineerder
Dr Nelene Koen
Tel: +27 (0)21 938 9259 / 9256
​E-pos: nelene@sun.ac.za