Voorlopige kwotasie van gelde

 

Hierdie fasiliteit is nie van toepassing op internasionale studente nie, uitgesonderd internasionale studente met geldige permanente verblyfreg in Suid-Afrika en internasionale studente met vlugtelingstatus - klik hier om na die Nagraadse en Internasionale Kantoor se webtuiste geneem te word. 

Vra ’n meer gespesifiseerde Voorlopige Verklaring van Gelde / Kwotasie aan