Etes in koshuise

 

Inwoningsgelde sluit nie etegelde in nie, tensy spesifiek anders vermeld. Studente wat in 'n Universiteitskoshuis op Stellenboschkampus geplaas is, se studentekaarte is geaktiveer om in die betrokke koshuis te kan eet. Studente kan aan die begin van die jaar ‘n etekwota laai met behulp van die rekenaarterminaal in die betrokke koshuis of deur die studenteportaal my.sun.ac.za. Die kwota kan ook deur die loop van die jaar op hierdie twee maniere verhoog word tot en met ’n datum wat inJaarboek, Deel 3, aangekondig word (gewoonlik vroeg in Augustusmaand). 

 

Ná die betrokke datum kan die kwota slegs met 'n kontantinbetaling by die kassiere aangevul word, of met 'n elektroniese kredietkaartbetaling (onder "Betalingsopsies", deur by die studenteportaalmy.sun.ac.za in te teken). Indien die bedrag betaalbaar vir die etepakket wat gekies is teen die einde van die akademiese jaar nie uitgeput is nie, word die oorblywende deel daarvan teen die betrokke studente­geldrekening gekrediteer.

 

Studente word toegelaat om ‘n vasgestelde persentasie van hulle etekwota te allokeer vir spandering by die addisionele voedselpunt in die eetsaal, waar ander ete-opsies beskikbaar is. Studente moet kennis neem dat dié betrokke afsetpunt duurder opsies het as die normale maaltydpryse en die etekwota dus vinniger uitgeput kan word indien dié keuse uitgeoefen word. 

 

Maaltydkwotas 

 

Etegelde vir 2016

Maksimumpakket (3 maaltye per dag, 7 dae per week): tussen R12 136 en R13 463, mits die “maaltyd van die dag”-opsie gekies word.  Ander opsies kan heelwat duurder wees. 

Maaltyd-tye

Etes word drie keer per dag in die koshuise se eetsale bedien en studente bespreek vooraf vir die etes-opsie van hulle keuse. Die tye waarop maaltye bedien word, word vasgestel deur die inwonende hoof in oorlegpleging met die huiskomitee.

 

Etebesprekings

Studente op die Stellenboschkampus maak gebruik van  ’n besprekingstelsel.  Indien die student in ’n koshuis geplaas is wat etes voorsien, is die student se rekord outomaties op die etestelsel.  Die student moet ’n kwota laai om die etestelsel te aktiveer.  Onbespreekte etes word teen dubbeld die tarief gehef. 

 

PSO-studente

Studente wat lede van die PSO (Privaatstudente-organisasie) is, moet per semester op die US-portaal registreer om etes binne 'n koshuis in hul kluster of in die Studentesentrum te mag neem. Na registrasie moet die PSO-lid 'n inbetaling op sy voorafbetaalde etekwotasiestelsel doen waarteen spanderings aangegaan kan word. 

 

Daarna sal alle reëls soos vir inwonende studente se etevoordeelgelde geld.

 

Spesiale Diëte

Aangesien kos in grootmaat voorberei word in die Universiteitskoshuise, sal geen student aanspraak kan maak op 'n spesiale dieët nie.