Bedrag betaalbaar teen registrasie

 

Die gelde betaalbaar teen die datum van registrasie is gelykstaande aan die eerste paaiement van studiegelde en, indien van toepassing, die eerste paaiement van Inwoningsgeld (etes uitgesluit).

Verpligte eerste paaiemente betaalbaar teen registrasiedatum in 2016:

 


Voorgraads

Nagraads

Diploma

Eerste paaiement van Studiegeld

R10 512

R7 665

R7 665

Plus: (Indien van toepassing)

Eerste paaiement van Inwoningsgeld

R9 625

R9 625

R9 625

Totaal

R20 137

R17 290

R17 290

 

Hierdie bedrae is nie van toepassing op internasionale studente nie, uitgesonderd internasionale studente met geldige permanente verblyfreg in Suid-Afrika en internasionale studente met vlugtelingstatus - klik hier om na die Nagraadse en Internasionale Kantoor se webtuiste geneem te word. 

 

Alle Internasionale studente, insluitend Namibiërs, moet hul volle studiegelde teen die datum van registrasie vereffen. Internasionale studente (sedert die 2016-inname), wat van Universiteitskoshuise gebruik maak moet 50% van die koshuisgelde met registrasie betaal.

 

Alle agterstallige bedrae van 'n vorige jaar moet vereffen wees voordat 'n student vir 'n volgende jaar mag registreer.

 

Klik hier vir meer inligting ten opsigte van betaling van die Verpligte eerste paaiement met registrasie.