Loopbaanadvies

Voornemende studente word gekonfronteer met 'n wye verskeidenheid program- en loopbaanopsies - beslis 'n voorreg, maar soms ook 'n dilemma wat tot heelwat kopkrap kan aanleiding gee. Die US stel dit as 'n prioriteit om sover moontlik te verseker dat realistiese program- en loopbaankeuses gemaak word. Daarom bied ons 'n professionele loopbaanadviesdiens aan.

Wie kan gebruik maak van hierdie diens?
Ons bied loopbaanadvies aan graad 11- en 12-leerders.

Wat behels die diens?
Hierdie diens behels 'n psigometriese assessering van persoonlikheid, aanleg en belangstellings, individuele gespreksessie, asook 'n geskrewe verslag van die resultate en aanbevelings.

Aanbevelings word gemaak op grond van die kliënt se unieke profiel en kan dus programme aan ’n verskeidenheid van hoëronderwys instansies insluit. Hierdie geleentheid word dus aangebied vir alle voornemende studente, en nie slegs vir diegene wat aan die Universiteit Stellenbosch wil studeer nie.

Koste
Die koste beloop R2250 per kliënt en sluit 'n 4 - 4,5 uur lange assesseringsessie, 1 uur persoonlike terugvoer en 'n geskrewe verslag in.

Besprekings: Druk *120*1536# op jou selfoon en volg die instruksies.

Let wel:
- Hierdie diens vind ook plaas die eerste Saterdag van elke maand (R2900)
- Ons is oop tydens skoolvakansies
- Afsprake slegs met vooraf bespreking

NOG STEEDS ONSEKER? Kry hulp by ons Loopbaanadvies Program