Adviseursdienste & Kampustoer

ʼn Besoek aan die Stellenboschkampus kan een van die beste maniere wees om te weet of dit die regte keuse vir jou is.

Indien jy dit oorweeg om vir voorgraadse toelating tot die Universiteit Stellenbosch aansoek te doen sal dit vir ons ʼn plesier wees om jou (en jou gesin) vir ʼn dag van aktiwiteite op kampus te hê.

Kies een van die volgende opsies:

1. Individuele besoek

Afsprake: Druk *120*1536# op jou selfoon en volg die instruksies.

Die Sentrum vir Studentewerwing (SSW) bied inligtingsessies en toere gedurende die volgende tye (die grootste deel van die jaar, insluitende tydens skoolvakansies):
Vrydae 10:00 – 11:00; 11:00 – 12:00; 14:00 – 15:00; 15:00 – 16:00

Parkering: Daar is besoekersparkering by ons kantoor gereserveer.

Alle inligtingsessies en kampustoere ontmoet en vertrek vanaf die Sentrum vir Studentewerwing (SSW) se kantore:45 Victoria Straat, Stellenbosch.

Inligtingsessies: Inligtingsessies word deur ʼn SSW-ambassadeursdviseur aangebied en is gestruktureer om voornemende aansoekers ʼn oorsig van Universiteit Stellenbosch se aansoekproses, toelatingsvereistes, finansiële stelsel, akademiese organisasie en studentelewe te gee. Ouers en studente woon die sessie saam by (indien hul dit so verkies) en word aangemoedig om vrae te vra.

Toere: Kampustoere word deur huidige US-studente gelei en besoek die hoofpunte op die US-kampus. Die toere gee ouers en voornemende studente ʼn perspektief van lewe hier. Jou kampustoer sal na afloop van jou geskeduleerde inligtingsessie begin. Wanneer jy jou bespreking vir ʼn inligtingsessie maak, dui asseblief aan of jy ʼn kampustoer ook wil hê, of nie. As gevolg van ʼn groot aantal besoekers en tydsbeperkinge, word koshuise nie ten tyde van die kampustoere besoek nie. Geen toere word oor naweke aangebied nie.

2. Groepbesoeke

Ons verwelkom skoolgroepe van 10 of meer op kampus vir groepbesoek sessies. Groepbesoeke word op meeste weeksdae aangebied (die hele jaar) en ons beveel aan dat jy jou besoek ten minste twee weke vooruit maak. Ons vra dat, ongeag die graad waarin studente is, groepgrootte tot minder as 60 deelnemers beperk word.

Die formaat van hierdie vesoeke is op dieselfde beginsel as die individuele inligtingsessies gebaseer.

ʼn Inligtingsessie, gelei deur ʼn adviseur, bied aan voornemende aansoekers ʼn oorsig van die Universiteit Stellenbosch se aansoekproses, toelatingskriteria, finansiële hulp stelsel, akademiese organisasie en studentelewe.

Die inligtingsessie word gevolg deur ʼn kampustoer (sou jy aandui dat jy ʼn toer ook wil ontvang), gelei deur ʼn huidige US-student. Jy sal die hoofpunte van die US-kampus besigtig, sodat jy ʼn idee van ʼn huidige student se lewe hier kan kry.

Alle groepbesoeke moet vooruit bespreek word by die Sentrum vir Studentewerwing (SSW).

Kontak: 0218082371 | maties@sun.ac.za