Nasionale Normtoets

 

Die Nasionale Normtoetse (NNT’s) (in Engels die National Benchmark Tests) is ’n assesseringsinstrument vir eerste jaar aansoekers in die hoër onderwys. Die NNT’s assesseer ʼn kandidaat se vermoë om sy/haar begrip van akademiese geletterdheid (taalvaardigheid), kwantitatiewe geletterdheid (syfervaardigheid) en Wiskunde binne ʼn tersiêre (hoër onderwys) konteks toe te pas.

 

Dit is verpligtend vir alle voornemende eerstejaarstudente aan die US, ongeag die jaar waarin gematrikuleer is of die eksamenstelsel wat gevolg is, om die Nasionale Normtoetse (in Engels die National Benchmark Tests) te skryf. Vir alle NNT-verwante besonderhede en besprekings, besoek asseblief die amptelike NNT-webtuiste by www.nbt.ac.za

Aflaaibaar: Universiteit Stellenbosch NNT-riglyne (2017-inname)

Jy kan ’n maand na jou toetssessie hier kyk om te sien of jou NNT-punte gelaai is. Dit is jou verantwoordelikheid om te kontroleer of jou NNT-uitslae wel gelaai is.

My NNT-uitslae: Kliek om te besigtig 

Indien jou uitslae nie gelaai is nie: 

Stuur jou NNT-toetsnommer, ID-nommer, US-studentenommer en amptelike uitslae aan die US Kliëntedienssentrum, by e-pos info@sun.ac.za of per faks na 021 808 3822. Hierdie resultate sal dan deur die US geverifieer word vir korrektheid en op die stelsel gelaai word.