Taal aan die US

 

Die Universiteit Stellenbosch (US) gebruik ’n meertalige onderrigmodel om dit moontlik te maak vir ’n veeltalige groep aansoekers om hier te studeer. 

 

Wat beteken die meertalige onderrigmodel vir my as student?

Afhangende van watter graadprogram jy studeer, sal jy jouself in die klaskamer in een van die volgende situasies vind:

 

In al hierdie situasies geld die volgende:

 

Is daar hulp vir my met Afrikaans of Engels?

Die Universiteit se Taalsentrum gee taalondersteuning om jou akademiese taalvaardighede in Afrikaans en in Engels te ontwikkel. Maak asseblief gebruik van die geleenthede vir taalontwikkeling wat gebied word.

 

Hoe weet ek in watter taal my klasse gaan wees?

Dit is jou verantwoordelikheid om jouself in te lig van watter taalspesifikasie jou modules stel.

Jy kan dus reeds voordat jy vir ’n program registreer seker maak watter taalspesifikasie vir elke module geld.

 

Lees gerus die Universiteit se volledige Taalbeleid en -plan.  Jy kan die “Gedragskode vir taal in die klaskamer” ook hier kry.

Taalspesifikasie

Kenmerke

A-spesifikasie

(Hoofsaaklik Afrikaans as onderrigtaal)

  • Die onderrig is hoofsaaklik in Afrikaans.
  • Die onderrig-leermateriaal (handboeke uitgesluit) is sover moontlik in Afrikaans en Engels.

T-spesifikasie

(Tweetalige klasse: 50% Afrikaans en 50% Engels)

  • Die onderrig is ten minste 50% van die tyd in Afrikaans.
  • Die onderrig-leermateriaal (handboeke uitgesluit) is sover moontlik in Afrikaans en Engels.

E-spesifikasie

(Engels as onderrigtaal)

  • Die onderrig is hoofsaaklik in Engels.
  • Die onderrig-leermateriaal (handboeke uitgesluit) is sover moontlik in Afrikaans en Engels.

A&E spesifikasie

(Afsonderlike strome in Afrikaans en Engels)

Dit kan beteken dat daar aparte klasse is wat volledig in Afrikaans en volledig in Engels aangebied word, of dit kan beteken dat die klas volledig in óf Afrikaans óf Engels aangebied word, en na die ander taal getolk word.