Internasionale Studente

 

BELANGRIKE INLIGTING VIR ALLE INTERNASIONALE STUDENTE

 

Om met ’n studievisum aan die Universiteit Stellenbosch te registreer. 

 

Om as buitelandse burger met permanente verblyfreg vir Suid Afrikate aan die Universiteit Stellenbosch te registreer. 

 

Om as Suid Afrikaanse burger te registreer indien die kandidaar nie ’n studievisum in sy/haar paspoort van sy/haar ander land het nie. 

Neem asb. kennis dat studente die korrekte dokumente tydens registrasie moet toon: óf ’npermanente verblyfreg permit/stempel in hul paspoort, óf ’n geldige studievisum vir die Universiteit van Stellenbosch.  Studente wat nie een van die bogenoemde kan toon nie, sal nie kan registreer nie.

 

Rig asseblief alle navrae aan die Nagraadse en Internasionale Kantoor, Wilcocks Gebou, h/v Ryneveld- en Victoriastraat (ingang in Victoriastraat). Kantoorure vir studente: daagliks:  10:00 – 13:00 en 14:00 - 15:00 (Woensdae uitgesluit).

 

2016 Minimum Vereistes: Internasionale Kurrikulums

Kontakpersone: