Toelatings- en keuringsvereistes

Om by die Universiteit Stellenbosch te kan studeer moet jy:

 

 

Klik hier om die Minimum Toelatingsvereistes vir 2017-inname af te laai

 

Fakulteitskeuringsriglyne

 

Groot getalle voornemende studente doen aansoek vir ons programme en plek is ongelukkig beperk. Al voldoen jy dus aan die minimumvereistes van 'n program, is dit nie 'n waarborg dat jy in die program van jou keuse 'n plek gaan kry nie.

 

Fakulteitskeuringsriglyne vir 2017-inname

 

Aanlyn aansoeke vir 2017 open op 1 Maart 2016. Klik hier om aansoek te doen.

 

Vir enige verdere navrae, kontak gerus ons Kliëntediensentrum:

Tel.: 021 808 9111
Faks: 021 808 3822
E-pos: info@sun.ac.za