Koshuisaansoek en -plasingsproses vir eerstejaars vir 2017

Uitnemendheid versterk deur diversiteit is ’n belangrike beginsel in die Universiteit se koshuisplasingsbeleid, en albei word deurentyd saam met al die ander bepalings oorweeg. Die Universiteit glo dat diversiteit ’n belangrike bydrae lewer om sy studente uitnemend te maak. ’n Mens kan immers meer leer van mense wat van jou verskil as van diegene wat presies soos jy is. Diversiteit op universiteitsvlak berei studente ook goed voor vir die Suid-Afrikaanse en internasionale werklikheid. Daarom wil ons in die Universiteit se studentegemeenskappe omgewings skep wat ryk is aan diversiteit. Sodoende erken ons ook dat studente in talle opsigte divers is (nie net wat etnisiteit betref nie) en dat daardie diversiteit in die samestelling van die studentegemeenskappe weerspieël moet word.

 

In die lig hiervan, werk die Universiteit met spesifieke plasingskategorieë, soos wat die koshuisplasingsbeleid en die bestuursriglyne bepaal. Lees gerus ook die pamflet met inligting oor die koshuisplasingaansoek en plasingproses vir eerstejaars.

Let asseblief op die volgende:

Die Universiteit ontvang jaarliks meer as 8 000 aansoeke vir ongeveer 2000 beskikbare koshuisplekke vir eerstejaars en daarom kan ons ongelukkig nie waarborg dat jy ʼn plek in die koshuis of ʼn plek in ʼn koshuis van jou keuse sal kry nie. Koshuisplek is dus beperk en onderworpe aan ʼn keuringsproses.

Ons streef daarna om in al ons koshuise diversiteit te bevorder en studente uit verskillende agtergronde eweredig oor koshuise te versprei. Daarom volg ons die riglyne van die koshuisplasingsbeleid en kan ons ongelukkig geen oorplasings na ander koshuise oorweeg nie.