​​​​

​​Matieland, 'n jaarlikse nuustydskrif van die Universiteit Stellenbosch (US),
word gratis aan alumni 
en ander belanghebbers gestuur wat daarop inteken.
Dit is in Afrikaans én Engels beskikbaar, en 
intekenaars kan kies tussen 'n
gedrukte en 'n digitale weergawe.
Die tydskrif bevat artikels oor hoe die US 
deur sy navorsing, leer en onderrig, en sosiale impak uiting gee aan sy visie om
inklusief, innoverend en toekomsgerig te wees. 
Die gedrukte tydskrif word na
sowat 10 000 intekenaars gepos, terwyl die 
digitale tydskrif per e-pos na sowat 
90 000 alumni en donateurs gestuur word. Gedrukte eksemplare word ook op 
kampus aan plaaslike en internasionale besoekers en kliënte versprei.​ Klik op die
foto van die voorblad (regs) om die jongste uitgawe aanlyn te lees.REDAKSIONELE KANTOOR
Redakteur: Wayne Muller
Korporatiewe Bemarking
Universiteit Stellenbosch
Privaatsak XI, Matieland​ 7602
Tel: +27 (0)21 808 2927
Faks: +27 (0)21 808 3800
E-pos: matieland@sun.ac.za
SIRKULASIE EN VERSPREIDING
Malena Fourie
Tel: +27 (0)21 808 4843
Faks: +27 (0)21 882 8405
E-pos: alumni@sun.ac.za
ADVERTENSIES
Wayne Muller
Tel: +27 (0)21 808 2927
Faks: +27 (0)21 808 3800
E-pos: matieland@sun.ac.za