Institutional Forum
Welkom by Universiteit Stellenbosch

2017

Die IF vergader vier keer gedurende die jaar.

Vergaderdatums is: 

16 Februarie4 Mei​27 Julie​12 Oktober

Die ooreenstemmende datums vir sluiting van UK(IF)-agenda sal wees:
​27 Januarie7 April​3 Julie​15 September

Vir 'n volledige 2017 IF vergaderingskedule kliek hier