Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch
​​​​​

​​​​​​​​​

Verkiesing van 'n Vise-President vir die US Konvokasie

(Gelys in alfabetiese volgorde)


 


Volg asb die onderstaande skakels om aan die verkiesing deel te neem:

Kliek hier om te stem vir die vise-president van die Konvokasie

​​​​

​Dr Barend Rudolf (Rudi) Buys

Die Universiteit het 'n deurslaggewende bydrae om te maak tot die toekoms van die land. Dit lê alumni na aan die hart, welwetende dat dit uitsonderlike geleenthede en uitdagings daarstel. Die konvokasie bied aan alumni 'n toegewyde ruimte om hieroor na te dink, en 'n stem om inspraak te lewer, en is dus 'n brugbouer wat die verskeidenheid van sy lede daartoe moet bring om deel te neem, saam die agenda te bepaal en 'n kragtige stem te wees. Die uitvoerende komitee se taak is om dit moontlik te maak en met wysheid inspraak en voorspraak te lewer.

Lees CV >
​​​​

​Ayabulela Pinzie

'n Konvokasie wat die inkubasie van 'n diverse gemeenskap van openbare en private vennote sal prioritiseer oplossings vir ekonomiese ontwikkeling en maatskaplike gelykheid te bevorder te versnel deur meer inklusiewe diverse belangegroepverhoudings. Hierdie visie sal die aanvaarding van innoverende en inklusiewe openbare beleide en besigheidstrategieë versnel wat die bereiking van universiteitsprioriteite vergemaklik Dit sal gedoen word om 'n gebruikersvriendelike en toeganklike platform te skep vir belanghebbendes om oplossings te ontwikkel en voor te staan wat 'n nuwe ekosisteem bied waar die private sektor, plaaslike regerings, skenkergemeenskap en die burgerlike samelewing op 'n meer gekoördineerde wyse saamwerk na 'n beste Universiteit.

Lees CV >

​Frederik Rudolph van Dyk

Tydens my termyn as Konvokasie-sekretaris het ek gestaan vir ‘n betekenisvol meertalige US, en een waar burokratiese en sentralistiese bestuursneigings aan die kaak gestel word deur die lede van die US Alumni en hul verteenwoordigers. As Sekretaris het ek en ons span Uitvoerende Komiteelede werk gemaak daarvan om deurgaans die US bestuur oor kwessies soos talige geregtigheid aan die US aan te spreek, en ons hou nie op daarmee nie: Onlangse US Raadsverkiesings wys hoe belangrik hierdie standpunt is. As Visepresident sal ek stry vir die afwenteling van groter bevoegdhede aan die Konvokasie: Die Alumni-Bestuur-verhouding vereis immers verantwoordbaarheid.

Lees CV >


Dr Ronel Retief

Registrateur

Universiteit Stellenbosch