Legal Services
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Studentedissipline


​​​​​​​​​Wanneer ons of enige van die dissiplinêre komitees gevalle van wangedrag deur studente hanteer, is ons doel om terselfdertyd op te voed en te rehabiliteer.

Ons ondersoek alle gevalle van enige beweerde wangedrag deur studente wat na ons verwys word. Die Bestuurder: Studentedissipline lei die studente deur die proses en maak seker dat hulle bewus is van hulle regte, en ons bied terugvoering oor die bevindinge van die prosedures sodra die sake afgehandel is.

Indien die Bestuurder: Studentedissipline besluit dat 'n dissiplinêre komitee 'n aangeleentheid moet aanhoor, kan hy of sy dit verwys na:

  • die Koshuis- en Privaatstudenteorganisasie- dissiplinêre komitee;
  • die Intermediêre Koshuis- dissiplinêre komitee; of
  • die Sentrale Dissiplinêre Komitee.

Ons werk nie net met fakulteite, departemente en ander liggame binne die Universiteit Stellenbosch nie, maar skakel ook met rolspelers van buite, soos die Suid-Afrikaanse Polisiediens, die senior staatsaanklaer, Stellenbosch Munisipaliteit, prokureurs, ouers en die studente self.

Vir meer inligting oor ons rol in studentedissipline, die rolle van die verskillende komitees, die betrokke prosedures of die strawwe, raadpleeg gerus die Dissiplinêre Kode vir Studente.

Nuttige dokumente

Departementele plagiaatvorm. 'n Vorm waarop departemente beweerde plagiaat kan aanteken en aanmeld.

Gemeenskapsdiensgeskiedenis'n Vorm vir studente.

Plagiaatverklaring'n Vorm vir studente.