Legal Services
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Regsvoldoening

​​​Die kwessie van regsvoldoening ontvang al hoe meer aandag in soverre dit op hoëronderwysbeheer betrekking het. By die Universiteit Stellenbosch is voldoening 'n kernontwikkelingsgebied. Die huidige benadering is om deur ons regsadvies en -steun voldoening te verseker.

Nóg 'n voldoeningsinisiatief was die skepping van 'n aanlyn handleiding oor die Wet op Verbruikersbeskerming​ 68 van 2008 (die Verbruikerswet). Die Verbruikerswet beïnvloed hoe die Universiteit sy goedere en dienste bemark en verskaf, sowel as ons ooreenkomste met al ons verbruikers, onder meer ons studente. Deur aan die Verbruikerswet te voldoen, wil ons ál ons ooreenkomste en bemarkingsaktiwiteite so verbruikersvriendelik moontlik maak sodat ons die beste moontlike dienste aan ons verbruikers kan lewer.