Undergraduate Bursaries & Loans
Welkom by Universiteit Stellenbosch

US-Beurslening

Die Universiteit Stellenbosch (US) administreer 'n beursleningskema. Die bedrag van 'n beurslening word bereken deur die NSFAS se middeletoets toe te pas. Die huidige rentekoers op 'n US-beurslening is die prima-uitleenkoers minus vier persent (prima - 4%).

Studente wat al hulle modules geslaag het, kom in aanmerking vir korting (deurdat hulle lening in 'n beurs omgeskakel word) van hoogstens 30%. Heelwat van die Universiteit se skenkers bedryf soortgelyke beursleningskemas. Dit verseker dat geld na die US toe terugvloei en beskikbaar is om ander finansieel behoeftige studente by te staan.

Finansiële volhoubaarheid is 'n deurslaggewende aspek van die bestuur van 'n beursleningskema. US-beurslenings word op grond van die middeletoets en die beskikbaarheid van fondse toegedeel.


Riglyne vir en terugbetaling van lenings

Lenings word op grond van finansiële behoeftigheid toegestaan, en die leningsbedrag word bereken deur die middeletoets toe te pas. Rente word teen 4% onder die prima-uitleenkoers van kommersiële banke gehef. Sodra 'n leninghouer ophou om 'n ingeskrewe student aan die US te wees, moet die leningsbedrag plus die rente terugbetaal word. Daar is aansporings in die skema ingebou deurdat 'n persentasie van die lening (10%, 20% of 30%) in 'n beurs omskep kan word na gelang van die persentasie krediete wat die leninghouer slaag.

 

Kriteria om te kwalifiseer

Studente wat kom uit huise waar die bruto inkomste tussen nul en R240 000 per jaar is (R350 000 sedert die instelling van gratis hoër onderwys), word normaalweg as finansieel behoeftig beskou. Hulle kom op grond van finansiële behoeftigheid vir finansiële steun in aanmerking, mits hulle aan die minimum akademiese vereistes voldoen. Die tydperk van finansiële ondersteuning is n + 2 jaar (n = die minimum duur van die betrokke studieprogram).