Undergraduate Bursaries & Loans
Welkom by Universiteit Stellenbosch

US Lenings

Die Universiteit Stellenbosch (US) administreer 'n klasgeldskema vir studente wat uit sogenaamde "missiong middle"  (jaarlikse inkomste tussen R350 000 - R600 000 per jaar) huishoudings kom. Die US-leningskema word befonds uit die institusionele begroting sowel as uit terugbetalings. Die US-lenings is rentevry tydens studie, met normale prima uitleenkoerse wat van toepassing is sodra die terugbetaling begin.


US-lenings is onderhewig aan die aantal kwalifiserende studente en die beskikbaarheid van fondse. Aansoeke vir die US-lening kan per April tot Augustus jaarliks via die Maties-webwerf gedoen word.