Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Leef op die Kampus

​​

Akkommodasie op die kampus

Tans is daar vyf voorgraadse vrouewonings (Heemstede, Sonop, Monica, Lydia en Irene) en twee voorgraadse manswonings (Simonsberg en Eendrag) met beperkte fasiliteite vir studente met gestremdhede. Drie gemengde koshuise, Huis de Villiers, Concordia en Huis Russel Botman, is toegerus vir senior studente met fisiese gestremdhede. Metanoia, 'n voorgraadse gemengde koshuis, het ook beperkte geriewe vir voorgraadse studente met fisiese gestremdhede.

 

Sover die begroting dit toelaat, word daar ook daadwerklike en ad hoc-aanpassings aangebring om die Universiteit se geriewe so toeganklik moontlik vir studente met gestremdhede te maak. Dit is baie belangrik dat jy jou leerbehoeftes lank vooruit aan die hoof van die woning waarin jy sal woon of die Eenheid vir Gestremdhede kommunikeer sodat die aanpassings gemaak kan word, indien nodig.Kontak asseblief die Kontak- en Kliëntedienssentrum by 021 -808 9111 of info@sun.ac.za vir enige verdere navrae. ​

 

Vir privaatakkommodasie kontak Kommersiële Dienste by 021 808 3950, Neelsie Eiendomme in die Neelsie Studentesentrum by 021 887 3780 of besoek Students Stellies Stay by http://www.stellies-student-stay.co.za.


Toeganklikheid van akademiese geboue en terreine


Die Eenheid vir Gestremdhede en Fasiliteitebestuur skakel voortdurend met mekaar om die toeganklikheid van akademiese geboue en terreine te verbeter. Verskeie akademiese geboue en ander fasiliteite is reeds ten volle toeganklik. Nuwe aanpassings word voortdurend gemaak soos die behoefte ontstaan. Toeganklikheid is 'n belangrike oorweging wanneer nuwe geboue en opknappings beplan word. Studente word ook aangemoedig om enige toeganklikheidsprobleme aan Fasiliteitebestuur by 021-808 4666 te rapporteer.


Sportaktiwiteite

Die universiteit bied 'n verskeidenheid sportsoorte vir studente met gestremdhede. Kontak mnr. Wentzel Barnard by 021-808 3537 of besoek wwb2@sun.ac.za vir meer inligting.

 

Toeganklike parkering


SU maak spesiale voorsiening vir die parkeringsbehoeftes van studente met gestremdhede. Die Eenheid vir Gestremdhede kan jou help om 'n spesiale parkeerskyfie te bekom wat jou sal toelaat om in die aangewese gebiede agter die valhek te parkeer. Kontak me Melanie Willems by 021-808 3675 of mwillems@sun.ac.za vir hulp.