Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Spesiale Leerbehoeftes (Gestremdhede)

Die Eenheid vir Gestremdhede is die beginpunt vir gekoördineerde ondersteuning vir studente met gestremdhede. Ons bied ondersteuningsdienste spesifiek vir jou behoeftes; daarom is dit belangrik dat jy ons oor jou individuele omstandighede en behoeftes inlig. Alle versoeke om bystand moet van ondersteunende dokumentasie vergesel wees. Maak gerus ook 'n afspraak en kom gesels met ons. Skakel 021 808 4707 of e-pos disability@sun.ac.za vir navrae.

 

ONS DOEL

Binne 'n raamwerk van gelykheid en bekostigbaarheid, stel die Universiteit Stellenbosch (SU) hom ten doel om die breedste moontlike spektrum van ons diverse Suid-Afrikaanse gemeenskap te dien, onder andere deur:

 • studente met spesiale behoeftes as volwaardige en geïntegreerde lede van die studenteliggaam te aanvaar;
 • 'n holistiese bewustheid van hierdie studente; en
 • die Eenheid vir Gestremdhede in die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling (SSVO) te bestem om ondersteuningsdienste vir SU-studente met gestremdhede te koördineer.

ONS VISIE

Om 'n instaatstellende omgewing te skep wat studente met spesiale leerbehoeftes holisties bemagtig om hulle volle potensiaal te bereik.

ONS MISSIE

Ons wil hierdie visie uitvoer:

 • deur alle personeel en studente oor die hele kampus van diverse leerbehoeftes en gestremdhede bewus te maak;
 • deur geskikte steuntegnologie te verskaf en die gebruik daarvan uit te brei;
 • deur fisiese toegang tot die omgewings op kampus te fasiliteer;
 • deur ingesteldhede met behulp van daadwerklike voorspraak te verander;
 • deur voortgesette navorsing en die ontwikkeling van ons dienste;
 • deur organisatoriese steun aan Dis-Maties ('n ondersteuningsgroep déúr studente met gestremdhede vír studente met gestremdhede) te bied;
 • deur studente met spesiale leerbehoeftes met behulp van holistiese ondersteuning (ten opsigte van akademiese, sosiale en sielkundige kwessies sowel as omgewingsaanpassings) doeltreffend te help integreer;
 • deur assessering en kurrikula aanpassings te fasiliteer sodat optimale leer kan plaasvind; en
 • deur raadgewende ondersteuning aan personeel te bied sodat hulle doeltreffende leeromgewings vir studente met spesiale leerbehoeftes kan skep.

 

Skakel 021-808 4707 of e-pos disability@sun.ac.za vir navrae. Kliek hier vir meer inligting in 'n pdf​ ​of 'n word​ dokument.

 

SENTRUM VIR STUDENTEVOORLIGTING EN –ONTWIKKELING (SSVO)

V I C TO R I A S T R E E T  37 • S T E L L E N B O S C H