Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch
​​Copy of sc web banners (2).png
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​Die Eerstejaar prestasietoekennings het ten doel om aan dosente wat 'n positiewe invloed op die akademiese ervaring van eerstejaarstudente gehad het, erkenning te gee. Dit gee ook ​erkenning aan ​top-presterende eerstejaarstudente binne elke fakulteit.​​​

IMG_5889.jpg Hierdie studente word gevra om een dosent, wat hulle voel het 'n positiewe invloed op hulle​​ akademiese ervaring tydens hulle eerste jaar gehad, te nomineer.

Beide die studente en genomineerde dosente word uitgenooi om 'n glansryke dinee by te woon. 

​​Die Viserektor (Leer en Onderrig), 'n aantal fakulteitsdekane en -visedekane (Onderrig en Leer), onder andere, woon ook hierdie glansgeleentheid by. ​ 

Dosente

Goeie onderrig behels die vermoë om studente te motiveer om direk by leer betrokke te raak. Dit sluit in die erkenning van die verskillende sosiale kontekste waaruit studente kom, ten einde hulle te ontmoet 'waar hulle is' en hulle dan op 'n reis te neem na 'waar hulle moet wees'. Dit behels ook die skep van sinvolle leerervarings wat studente regdeur hulle lewens saam met hulle kan dra. By hierdie geleentheid sal dosente wat goeie onderrigpraktyk beoefen en dus studente in staat stel om hulle akademiese prestasie te verbeter vereer word.                                                                                                              

                                                                    Studente

IMG_5866.jpg

Studente moes dalk uitdagings die hoof bied om hulle akademiese prestasie te verbeter; hulle moes dalk hindernisse oorkom om uit te styg bo hulle agterstande en sukses te behaal: hierdie studente verdien om vir hulle toegewydheid en vasberadenheid, wat akademiese verbetering en prestasies tot gevolg gehad het, erken te word.​​​​


​​​​​

Navrae

  •   Claudia Swart-Jansen Van Vuuren

Aanbiedinge​ wat by die geleentheid self vertoon word

Amptelike fotos

2024

2023

2022

2019

2018

2017

  2016

  2015​​​​​​​​​​​​​