Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Papierterugvoer

 

Hoe werk die papierstelsel?


Stap 1:

Bestel terugvoervorms vanaf Studenteterugvoerkantoor

  • Voltooi 'n Interdepartementele rekwisisie op die US Sentrale Stelsel (OE-kode: 5834).
  • Onthou om die Rekwisisienommer neer te skryf.
  • Klik op die skakel om u Bestelvorm te voltooi en in te dien.  Die Studenteterugvoerkantoor sal in kennis gestel word sodra u die vorm indien.


Neem asseblief kennis:
  Terugvoervorms moet asseblief ten minste twee weke voor die datum waarop dit benodig word, bestel word.  Dit sal die Studenteterugvoerkantoor genoeg tyd gee om die vorms vir u reg te kry om afgehaal te word.


Stap 2:

Voltooi 'n dekblad

  • Stuur die voltooide vorms saam met die dekblad na die Studenteterugvoerkantoor te Bosmanstraat 15, Manewales.


Stap 3:
Verwerking en uitstuur van verslae

  • Die Studenteterugvoerkantoor sal die studenteterugvoerdata soos ontvang, verwerk, en die verslae via SHAREPOINT and dosente en hul lynbestuur (bv. DV's en Dekane) beskikbaar maak.  
  • Die verwerking en rapportering van papierterugvoer kan tot 4 weke neem om te voltooi.

 

Programterugvoervorms

Studenteterugvoer oor leer en onderrigprogramme lewer 'n waardevolle bydrae tot die ontwikkeling van hierdie programme. Die bestaande stelsel van studenteterugvoer oor individuele modules en oor dosente, sluit hierby aan.
Studenteterugvoer oor leer- en onderrigprogramme (uitgesluit die hoofsaaklik navorsingsgebaseerde programme op M- en D-vlak) word jaarliks aan die einde van die finale akademiese jaar van die program opgeneem. Die opname word gedoen onder finalejaar-studente.

Programterugvoervorms kan by die Studenteterugvoerkantoor bestel word.  Sien asseblief die bestelproses onder stap 1 soos hierbo gelys.

U het die geleentheid om 10 ekstra vrae vanuit die databankvrae (sien onderaan) te kies wat u addisioneel tot die vraelys kan voeg.

Databankvrae:  DATABANKVRAE.doc


 

​​​​​