Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Elektroniese Terugvoer

 

Hoe werk die nuwe Elektroniese Studenteterugvoerstelsel

Die Studenteterugvoerstelsel is nou beskikbaar via 'n elektroniese platform. Dit is ontwerp sodat dit toeganklik is vir studente.  Die stelsel is geintegreer met SUNLearn met toegang vir studente en die Studenteterugvoerkantoor.     

Die Studenteterugvoerpersoneel is administrateurs van die stelsel en hanteer aktiveringsversoeke vanaf dosente of departemente.  'n E-registrasievorm moet alle versoeke vergesel.  

 

Proses vir aktivering van vraelys op Studenteterugvoerstelsel


Stap 1:  Departemente en dosente

1.       Voltooi 'n e-registrasievorm.

Vir volledige instruksies, klik hier.

2.       Stel studente in kennis van die terugvoervraelys wat beskikbaar gaan wees.  Studente sal ook 'n formele kennisgewing via die stelsel  ontvang.


Stap 2: Toegang vir studente tot die stelsel en vraelyste

  1. Studente sal 'n e-pos vanuit die stelsel ontvang met 'n skakel na die vraelys.

  2. Kliek op die skakel en teken aan met US gebruikersnaam en wagwoord.

  3. Voltooi die vraelys.

 

Stap 3: Data administrasie

  1. Sodra 'n vraelys geaktiveer is, sal die betrokke dosent via e-pos in kennis gestel word.

  2. Gereelde kennisgewings sal aan studente gestuur word vir die tydperk wat 'n vraelys beskikbaar is.

  3. Nadat die vraelys gesluit het sal die studenteterugvoerkantoor die data vanuit die stelsel onttrek en 'n verslag genereer. Alle verslae sal vanuit Sharepoint aan die volgende persone uitgestuur word:

Dosente​
Elke dosent sal afsonderlik 'n verslag ontvang.
Departementshoofde'n Leêr is op Sharepoint geskep waarin alle terugvoerverslae per departement gestoor word.  Slegs die Departementshoof sal toegang tot die betrokke departement se leêr ontvang.
Fakulteitsdekane'n Leêr is op Sharepoint geskep vir elke fakulteit waarin alle terugvoerverslae gestoor word.  Slegs die Dekaan sal toegang tot alle terugvoerverslae hê.

 

Vir meer inligting, kontak asseblief vir Veronica Beukes (vfbeukes@sun.ac.za), Roshnique Pharo (rdaniels@sun.ac.za) of Ilke Arnolds​ (igideons5@sun.ac.za).​