Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Visie en Missie

CTLIcon_rot.png

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ons visie

Ons visie is om 'n kennisvennoot te wees wat die onderrig en leerkultuur by Universiteit Stellenbosch op so 'n wyse verhoog wat 'n regverdige samelewing in Suid-Afrika bevorder.Ons missie

Ons missie is om professionele leergeleenthede vir akademiese personeel in fakulteite te skep en om denkleiers op die gebied van deelnemende, innoverende en akademiese onderrig en leer te wees.

​​​ CTLIcon_rot.png

Our vision

Our vision is to be a knowledge partner that advances the teaching and learning culture at Stellenbosch University in a way that promotes a just society in South Africa.Our mission

Our mission is to create professional learning opportunities for academic staff in faculties and to be thought leaders in the areas of responsive, innovative and scholarly teaching and learning.


CTLIcon_rot.png

Umbono wethu

Umbono wethu ngowokuba sibe liqabane lolwazi eliphucula inkcubeko yokufundisa nokufunda kwiYunivesithi yaseStellenbosch ngendlela ephakamisa uluntu olunobulungisa eMzantsi Afrika.​


​ ​

Injongo yethu

Injongo yethu kukudala amathuba okufunda ngokuqeqeshiweyo ukulungiselela abasebenzi bezemfundo kwiifakhalthi nokuba sibe ziinkokheli eziqiqayo kwimimandla yokufundisa nokufunda okungobuchule nobufundiswa.​20191206_110427 cvdm aj et al.jpg20191207_124139 mm bb jl rd fk.jpg 20191207_123928 aj gy cs f to fk.jpg


SOL personeelfunksie Desember 2019