Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Skryfgeleenthede

 

Writing retreat.jpgWriting retreat 2.jpgWriting retreat 3.jpg 

 

SOL is die gasheer van jaarlikse skryfgeleenthede.

Hierdie skryfgeleenthede vind gewoonlik plaas in Mei.

 

Skryfgeleentheide word beskou as 'n ondersteuningsaktiwiteit vir FINLO/FIRLT (vir meer inligting oor FINLO, klik hier) ontvangers en aansoekers:

  1. vorige ontvangers van FINLO kan die tyd kan gebruik om hulle bevindinge op te skryf vir publikasie;
  2. potensiële aansoekers sal hulp ontvang met die skryf van voorleggings.

 

'n Skryfgeleentheid word as 'n geleentheid gesien:

  • om 'n atmosfeer van vertroue en veiligheid vir produktiewe skryfwerk daar te stel;
  • om deelnemers te help om oor die skryfproses by mekaar te leer;
  • om 'n multidissiplinêre gemeenskap van skrywers te skep wat ondersteuning en advies aan mekaar sal bied;
  • om die belangrike skakels tussen onderrig, navorsing, skryf en akademieskap te ondersoek;
  • om 'n produktiewe werkservaring daar te stel waarin elke deelnemer hom- of haarself verbind tot 'n spesifieke skryfdoelwit en probeer om dit te vermag. (Moore, 2003)


Alle Onderrig- en Leernavorsers word genooi om aan te dui of hulle sou belangstel om die volgende FINLO-skryfgeleentheid by te woon.  Dit vind plaas tussen 22-25 Mei by Ongegund.  The skryfgeleentheid is vir alle FINLO-ontvangers, navorsers wat wil aansoek doen vir FINLO-befondsing asook die wat besig is om 'n artikel oor leer-en onderrignavorsing te skryf.  Indien jy belangstel, voltooi asseblief die volgende vorm: 2018 Writing retreat application form April 2018.doc


Vir verdere inligting, kontak
Jean Farmer by jeanlee@sun.ac.za of 021 808 2956.

FINLO afrikaans.jpg