Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Skryfgeleenthede

Writing retreat 1.jpgWR2.jpg​ Writing retreat.jpg

 

SOL is die gasheer van jaarlikse skryfgeleenthede.
Hierdie skryfgeleenthede vind gewoonlik plaas in Mei.​

Skryfgeleentheide word beskou as 'n ondersteuningsaktiwiteit vir FINLO/FIRLT (vir meer inligting oor FINLO, klik hier) ontvangers en aansoekers:

  1. vorige ontvangers van FINLO kan die tyd kan gebruik om hulle bevindinge op te skryf vir publikasie;
  2. potensiële aansoekers sal hulp ontvang met die skryf van voorleggings.

'n Skryfgeleentheid word as 'n geleentheid gesien:

  • om 'n atmosfeer van vertroue en veiligheid vir produktiewe skryfwerk daar te stel;
  • om deelnemers te help om oor die skryfproses by mekaar te leer;
  • om 'n multidissiplinêre gemeenskap van skrywers te skep wat ondersteuning en advies aan mekaar sal bied;
  • om die belangrike skakels tussen onderrig, navorsing, skryf en akademieskap te ondersoek;
  • om 'n produktiewe werkservaring daar te stel waarin elke deelnemer hom- of haarself verbind tot 'n spesifieke skryfdoelwit en probeer om dit te vermag. (Moore, 2003)


Alle Onderrig- en Leernavorsers word genooi om aan te dui of hulle sou belangstel om die volgende FINLO-skryfgeleentheid by te woon.  The skryfgeleentheid is vir alle FINLO-ontvangers, navorsers wat wil aansoek doen vir FINLO-befondsing asook die wat besig is om 'n artikel oor leer-en onderrignavorsing te skryf.​

Vir verdere inligting, kontak Jean Farmer by jeanlee@sun.ac.za of 021 808 2956.


November 2018 skryfgeleentheid

Die November 2018 skryfgeleentheid het gekom en gegaan.  Dit was weereens 'n baie produktiewe geleentheid waar deelnemers baie van mekaar geleer het, mekaar geleer het en as 'n gemeenskap saam geskryf het.  Teen die einde van die geleentheid het die meeste deelnemers hulle doelwitte bereik met sommige wat voorstelle ingedien het en ander artikels vir publikasie gefinaliseer het alhoewel hulle nie gedink het dit sou moontlik wees in so kort tydjie nie.

WhatsApp Image 2018-11-15 at 10.09.27(1).jpegWhatsApp Image 2018-11-15 at 10.10.33.jpeg 

​​
2017 Skryfgeleenthede

FINLO afrikaans.jpg