Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Skryfgeleenthede

 

Writing retreat.jpgWriting retreat 2.jpgWriting retreat 3.jpg

 

SOL is gewoonlik die gasheer van een of meer jaarlikse skryfgeleenthede.

Hierdie skryfgeleenthede vind gewoonlik plaas in Mei en November.

 

Skryfgeleentheide word beskou as 'n ondersteuningsaktiwiteit vir FINLO/FIRLT (vir meer inligting oor FINLO, klik hier) ontvangers en aansoekers:

  1. vorige ontvangers van FINLO kan die tyd kan gebruik om hulle bevindinge op te skryf vir publikasie;
  2. potensiële aansoekers sal hulp ontvang met die skryf van voorleggings.

 

'n Skryfgeleentheid word as 'n geleentheid gesien:

  • om 'n atmosfeer van vertroue en veiligheid vir produktiewe skryfwerk daar te stel;
  • om deelnemers te help om oor die skryfproses by mekaar te leer;
  • om 'n multidissiplinêre gemeenskap van skrywers te skep wat ondersteuning en advies aan mekaar sal bied;
  • om die belangrike skakels tussen onderrig, navorsing, skryf en akademieskap te ondersoek;
  • om 'n produktiewe werkservaring daar te stel waarin elke deelnemer hom- of haarself verbind tot 'n spesifieke skryfdoelwit en probeer om dit te vermag. (Moore, 2003)

 

Vir verdere inligting, kontak Jean Farmer by jeanlee@sun.ac.za of 021 808 2956 / 021 938 9832.

FINLO Afr 2.jpg