Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Nagraadse Diploma in Hoër Onderwys in Onderrig en Leer

Die Nagraadse Diploma (Hoër Onderwys) (Onderrig & Leer) is 'n tweejaar-, deeltydse program gemik op die uitbreiding van die professionele leer van akademici in die praktyk. Dit word op 'n streeksplatform aangebied, saam met die Universiteit van die Wes-Kaap (UWK) en die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie (KSUT). Die program bestaan uit drie kernmodules en een elektiewe module:pgdip.png

Onderrig en Leer in Hoër Onderwys,
Assessering in Hoër Onderwys, en
Navorsing vir die Bevordering van Onderrig en Leer
Een elektiewe module - wat uit 'n verskeidenheid van opsies gekies word:

  • Akademiese Leierskap en Bestuur;​
  • Nagraadse Studieleiding;
  • IKT's vir Onderrig en Leer;
  • Burgerskap, Sosiale Aanvaarding en Onderskeid;
  • Diensleer en Gemeenskapsbetrokkenheid;
  • Werk en Leer; en
  • Herkenning van Vorige Leer.

​Kontakpersoon: Dr Gert Young, 021 8084937 of gyoung@sun.ac.za

​​