​​​​​How is the coming generation to go on living? 

Bonhoeffer and the response to our present crisis and hope

​​​

Die internasionale Bonhoeffer Kongres vind plaas op 

19-23 Januarie 2020​ by Universiteit Stellenbosch, Suid-Afrika

VERWYS ASSEBLIEF NA DIE ​ENGELSE BLADSY VIR SKAKELS NA DIE NODIGE DOKUMENTASIE