​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Wiskunde

Engenieurswese Wiskunde

Eerste Jaar

    • Ingenieurswiskunde​ 115: Inleidende Differensiaal- en Integraalrekening​
    • Ingenieurswiskunde 145: Verdere Differensiaal- en Integraalrekening​

Tweede Jaar

    • Ingenieurswiskunde​ ​214: Differensiaalvergelykings en Lineêre Algebra​​
    • Ingenieurswiskunde​ 242: Reekse en Parsiele Differensiaalvergelykngs en Fourier Transformasies​

Meesters

    • Ingenieurswiskunde​ ​812: Lineê​re Algebra​