Engineering
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Nagraadse programme

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
* Alle programme is geskik vir internasionale studente.
 

Die Fakulteit Ingenieurswese is een van Suid-Afrika se belangrike verskaffers van hoëvlakingenieurs. Die Fakulteit is in 1944 gestig en bestaan tans uit vyf departemente, te wete Bedryfsingenieurswese, Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese, Meganiese en Megatroniese Ingenieurswese, Prosesingenieurswese en Siviele Ingenieurswese. 

Die Fakulteit word in ’n ruim gebouekompleks gehuisves en het uitstekende onderrig- en navorsingslaboratoria en ’n uitgebreide ondersteuningsinfrastruktuur. Die Fakulteit se missie is om ’n lonende bron van uitmuntende tegniese kundigheid en professionele leierskap te wees deur middel van onderrig, navorsing en diens aan die nywerheid en die gemeenskap. 

Die Ingenieursfakulteit werk lank reeds nou saam met die nywerheid. Kontraknavorsing en raadgewing aan die nywerheid word deur verskeie interne organisasies gefasiliteer. 

Die Fakulteit en sy onderskeie departemente het tans verskeie oorsese samewerkingsooreenkomste, wat dit vir nagraadse studente moontlik maak om ’n deel van hul nagraadse studie en projekte in die buiteland te doen. Meer inligting aangaande buitelandse vennootskappe is by die departementele voorsitters beskikbaar. 

Alle studente sonder Suid-Afrikaanse burgerskap het potensieel toegang tot alle nagraadse programme gegewe dat ’n amptelike studiepermit verkry word en dat daar volledig aan die toelatingsvereistes voldoen word. 

​​​Die medium van onderrig op nagraadse vlak is Engels.