Engineering
Welkom by Universiteit Stellenbosch

MIng of PhD by die Fakulteit Ingenieurswese?


  • Is jy tans een van die top finalejaar BIng of BScIng studente by 'n prominente universiteit in Suid-Afrika, en het jy dit al ooit oorweeg om in te skryf vir nagraadse studies by die Fakulteit Ingenieurswese, Universiteit Stellenbosch?
  • Indien wel, klik op HIERDIE skakel om aansoek te doen vir 'n ten volle betaalde reis na die Fakulteit Ingenieurswese (Stellenbosch) vanaf 6 - 8 September 2018.  Om te kwalifiseer vir hierdie ongelooflike geleentheid, moet jy 'n gesertifiseerde afskrif van jou volledige voorgraadse studierekord (insluitende 2018) insluit by jou aansoek.
  • Terwyl jy in Stellenbosch is, sal jy die geleentheid kry om ons uitstekende navorsingsfasiliteite te besoek, met voornemende studieleiers te gesels oor moontlike navorsingsonderwerpe, meer uit te vind oor ons nagraadse befondsingsgeleenthede, en ook 'n toer van ons pragtige Wynland te beleef!
  • ​​​Sluitingsdatum vir aansoeke:  14 Augustus 2018 ('n beperkte aantal aansoekers sal geselekteer word, en die suksesvolle kandidate sal telefonies of per e-pos op 16 Augustus 2018 in kennis gestel word.) ​
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

​Die Fakulteit Ingenieurswese is een van Suid-Afrika se belangrike verskaffers van hoëvlakingenieurs.  Die Fakulteit, gestig in 1944, bestaan tans uit vyf departemente, word in ’n ruim gebouekompleks gehuisves, en het uitstekende onderrig- en navorsingslaboratoria, sowel as ’n uitgebreide ondersteuningsinfrastruktuur.  Die Fakulteit se missie is om ’n lonende bron van uitmuntende tegniese kundigheid en professionele leierskap te wees deur middel van onderrig, navorsing en diens aan die nywerheid en die gemeenskap. 

Die Ingenieursfakulteit werk lank reeds nou saam met die nywerheid.  Kontraknavorsing en raadgewing aan die nywerheid word deur verskeie interne organisasies gefasiliteer. ​​

Die Fakulteit en sy ond​erskeie departemente het tans verskeie oorsese samewerkingsooreenkomste, wat dit vir nagraadse studente moontlik maak om ’n deel van hul nagraadse studie en projekte in die buiteland te doen.  Meer inligting aangaande buitelandse vennootskappe is by die Departementele Voorsitters beskikbaar.

Alle studente sonder Suid-Afrikaanse burgerskap het potensieel toegang tot alle nagraadse programme gegewe dat ’n amptelike studiepermit verkry word en dat daar volledig aan die toelatingsvereistes voldoen word.  Die medium van onderrig op nagraadse vlak is Engels en, as sulks, is alle programme geskik vir internasionale studente.