Engineering
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​Vername ve​​rskaffer van topgehalte ingenieurs​​

 

Die Fakulteit Ingenieurswese by Universiteit Stellenbosch is een van Suid-Afrika se vernaamste verskaffers van topgehalte ingenieurs. Die Fakulteit, wat in 1944 tot stand gekom het, word​ gehuisves in 'n groot gebouekompleks wat oor uitstekende onderriglokale en navorsingslaboratoria beskik. Daar is ongeveer 3 800 Matie ingenieurstudente waarvan ongeveer 2 900 voorgraads en 9​00 nagraads studeer.​

Lees ​meer.

 

 

Bedryfsingenieurswesehttp://www.ie.sun.ac.za/, BedryfsingenieursweseBedryfsingenieurswese
Elektriese & Elektroniese Ingenieurswese http://www.ee.sun.ac.za/, Elektriese & Elektroniese Ingenieurswese Elektriese & Elektroniese Ingenieurswese
Meganiese & Megatroniese Ingenieurswese http://mecheng.sun.ac.za/index.php/af, Meganiese & Megatroniese Ingenieurswese Meganiese & Megatroniese Ingenieurswese
Prosesingenieurswese (Chemies & Mineraalprosessering)http://processengineering.sun.ac.za/af/, Prosesingenieurswese (Chemies & Mineraalprosessering)Prosesingenieurswese (Chemies & Mineraalprosessering)
Siviel Ingenieurswesehttp://www.civeng.sun.ac.za, Siviel IngenieursweseSiviel Ingenieurswese