Afrikaans & Dutch
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Ton en Anet Vosloo Leerstoel

​​​​​​​

Ton en Anet Vosloo Leerstoel in Afrikaanse Taalpraktyk

Die Leerstoel is geskenk deur Ton en Anet Vosloo en is gevestig in die Departement Afrikaans en Nederlands. Hierdie Stoel bestaan uit ʼn kundigheidsentrum vir die wetenskaplike studie van vertaling, tolking en revisie/redigering. Die navorsingsfokus is die Afrikaanse taalpraktyk en sodoende help die Departement dus wesenlik om Afrikaans as wetenskapstaal uit te bou. Dit gebeur nie in isolasie binne 'n Afrikaanse enklave nie, maar binne 'n meertalige omgewing; die Taalpraktyk aan hierdie Departement lei studente ook op in Engels, Xhosa, Duits, Frans en Chinees. Die volgende generasie vakkundiges in die wetenskaplike veld van die  taalpraktyk maar ook die volgende generasie taalpraktisyns word hier opgelei. Die Suid-Afrikaanse gemeenskap as geheel sal baat by die vestiging en verbreding van Afrikaans se voetspoor in die Stellenbosse, nasionale en internasionale gemeenskap.  ​

​Leerstoelprofessor: Professor Ilse Feinauer

Vir navorsingsprofiel kliek hier​.


D Stander Foto.jpg

​​​

Dr Danie Stander: 'n besondere uitblinker

Dr Danie Stander, die nadoktorale genoot verbonde aan die Ton en Anet Vosloo Leerstoel in Afrikaanse Taalpraktyk, word op 25 November vereer as een van die top 20 nadoktorale genote aan die Universiteit Stellenbosch.

Dié toekenning vir uitsonderlike navorsingsprestasie word gedoen aan die hand van die nadoktorale genoot se publikasies (byvoorbeeld vakartikels en hoofstukke in boeke), referate gelewer by kongresse, betrokkenheid by navorsingspanne, skenkings en navorsingstoelae wat die nadoktorale genoot bekom en hulle betrokkenheid by Universiteitsverenigings en -bedrywighede.

Om in die top 20 te wees is nie net 'n besondere prestasie wanneer die aantal nadoktorale genote aan die US in ag geneem word nie (in 2020 was daar meer as 320 nadoktorale genote), maar ook wat die vakgebied betref. Danie is een van slegs twee nadoktorale genote in die top 20 wat in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe werksaam is (die ander presteerders kom van AgriWetenskappe, Ingenieurswese, Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, en Natuurwetenskappe). En hy is die eerste nadoktorale genoot in meer as drie jaar wat uit 'n taaldepartement op die lys beland.

Baie geluk aan Danie en aan prof. Ilse Feinauer onder wie se inspirerende leiding Danie sy nadoktorale genootskap voltooi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nadoktorale genoot betrokke by baanbrekersnavorsing

Die Ton en Anet Vosloo Leerstoel in Afrikaanse Taalpraktyk se nadoktorale genoot, Danie Stander, is betrokke by baanbrekerswerk oor etiketliteratuur in Afrikaans. Tydens ʼn onlangse Middaguurgesprek het hy en sy mede-outeur, Lizelle Smit, die gehoor van hulle navorsing vertel.

As genres is etiketliteratuur en sedeliteratuur nie vir Afrikaanse lesers vreemd nie, al lui die name nie noodwendig ʼn klokkie nie. Stander en Smit beskryf sedeliteratuur as ʼn sambreelterm vir die “vele Afrikaanse nie-fiksie subgenres gemoeid met die oordrag van opvoeding, goeie maniere en moraliteit". Dit sluit onder andere etiketliteratuur, voorligtingsliteratuur, afrondingsliteratuur en tekste oor gedragskodes en goeie maniere in. En dit blyk dat daar feitlik geen navorsing in Afrikaans oor Afrikaanse etiketliteratuur bestaan nie.

Stander en Smit wil dit verander. Hulle gesamentlike projek fokus op gender performance in Alba Bouwer se vertaling van die etiketboek Sybille: Sjarmante vriendin. Hulle het reeds ʼn artikel oor hulle navorsing by ʼn vaktydskrif ingedien en wag nou om te sien wat die keurders van hulle navorsing dink.

Triptiek.jpg

  • Danie Stander is die Ton en Anet Vosloo Leerstoel in Afrikaanse Taalpraktyk se nadoktorale genoot. Sy nadoktorale navorsing, onder die leiding van prof. Ilse Feinauer, fokus op Nerina Ferreira (1921–2012) se werk as teaterpraktisyn, vertaler en skrywer.
  • Lizelle Smit doen haar nadoktorale navorsing onder leiding van dr. Mathilda Slabbert by die Departement Engels. Sy deur die Afdeling Navorsingsontwikkeling se Subkomitee A befonds en haar projektitel is Exploring the Archive: South African Women's Life Writing (19th century to the present)".


2021 Beurshouers:

Nuwe Honneursbeurshouers 2021

​​
Van links na regs: Eleanor Basson (Afrikaans en Nederlands), Allison Matroos (Afrikaans en Nederlands), Ella van Rensburg (Vertaling) en Mareli Swart (Vertaling)​.​


​​​Honneurs
​Eleonore 
​Basson​
​Allison 
​Matroos
​Mareli
​Swart
​Ella
​van Rensburg
MA
Francé
​Muller
​Hennely
​Nell
​Kanja 
​van der Merwe
​PhD
​Annie
​Burger
​Dalene
​Vermeulen
​Nadoktorale genote
Danie
​Stander


​Foto geneem by bekendstelling van Ton en Anet Vosloo-Leerstoel in Afrikaanse Taalpraktyk (2020):​


Prof Ilse Feinauer sal die Leerstoel vanaf 2020 beklee. Saam met haar op die foto verskyn die Vosloo-egpaar en prof Wim de Villiers sowel as die nagraadse studente wat beurse uit die Leerstoel ontvang.

Vlnr op die foto:

Agter: Asambese Mkumatela, prof Ilse Feinauer, dr Ton Vosloo,me Anet Pienaar-Vosloo, prof Wim de Villliers, Danie Stander.

Middel: Dalene Vermeulen, Francé Muller, Marlize ter Borg, Lynn-Mari Solomon, Natasha Harmse. Voor: Annie Burger, Kanja van der Merwe en Hennely Nel.

(Fotokrediet: Henk Oets)​

2020 Beurshouers:​​

​​​​Honneurs
Natasha
Harmse
Asambese
​Mkumtela
​Lynn-Mari
​Solomon
​Marlize
​Ter Borg
MA
Francé
​Muller
​Hennely
​Nell
​Kanja 
​van der Merwe
​PhD
​Annie
​Burger
​Dalene
​Vermeulen
​Nadoktorale genote
Danie
​Stander


Ton en Anet Vosloo Leerstoel in Afrikaanse Praktyk - 2020 verslag