Afrikaans & Dutch
Welkom by Universiteit Stellenbosch

MA-programme

Belangrike datums

Aansoeke vir die MA in Afrikaans en Nederlands, die MA in Leksikografie en die MA in Vertaling sluit
Maandag 31 Oktober 2022.


Riglyne vir alle magisterprogramme

Klik HIER om die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe se riglyne vir alle magisterprogramme te lees.

 

MA-programme in die Departement

Clik op die programname hier onder om die jongste inligting oor programvereistes en die kontakbesonderhede van die verskillende programkoördineerders te bekom. ​​​​Riglyne vir Magisteraansoeke: Departement Afrikaans en Nederlands

MA in Afrikaans en Nederlands

  MA in Kreatiewe Skryfkunde ​ 

   MA in Leksikografie

   Klik HIER om meer te lees oor ons betrokkenheid by EMLex – European Master in Lexicography.

   MA in Vertaling​

   ​​

   ​​​Per​soneel en MA-studente by die heel eerste MA-dag (13 Junie 2022)