Arts & Social Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Waarom moet jy 'n BA-graad oorweeg

​​​


V
oornemende studente van die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe vra gereeld: "Sou u 'n BA-graad as 'n loopbaankeuse aanbeveel?" en dan vra hulle gewoonlik onmiddellik die volgende vraag: "Is 'n BA-graad 'n goeie belegging?"”


Hoewel ons sal toegee dat min BA-grade of BA-programme studente so direk vir 'n beroep voorberei soos rekeningkunde byvoorbeeld rekenmeesters oplei, kan ons met oortuiging sê dat die moderne kennisekonomie waarin ons studente meeding nie hierdie soort opleiding van BA-studente verwag nie. Ons weet die hedendaagse globaliserende wêreld vereis meer as tegnologiese vooruitgang. Menslike gedrag, gesindhede en waardes moet verander indien die wêreld wil voortgaan om te bestaan en om die uitdagings van ons tye op kreatiewe wyse aan te spreek. Ons klem spreek dus presies hierdie behoefte aan.

Ons BA-programme is gebou op pilare van toekomstige kennis wat, onder meer, die volgende insluit:

  • Dat die wêreld besig is om teen 'n ongelooflike pas te verander; rekenaarkapasiteit verdubbel feitlik elke twee jaar en kennis neem net so vinnig toe;
  • Dat 'n hele nuwe "kennisekonomie" besig is om te ontwikkel en dat hierdie ontwikkeling beteken 'n jong werker sal moontlik tot sewe keer in sy leeftyd van loopbaan moet verander en aftree uit 'n beroep wat moontlik nog nie eers bestaan nie;
  • Dat daar alreeds 'n groot aanvraag na "kenniswerkers" is terwyl daar minder gewone kantoorwerkers en handarbeiders is;
  • Dat so 'n vinnige pas van verandering op basiese waardes gebaseer moet wees.
Ons hoofdoel is dus om aan studente opleiding in die sosiale wetenskappe te bied wat hulle voorberei om 'n bydrae tot hierdie nuwe wêreld te lewer. Navorsing wys die beste benadering is om algemene sowel as spesifieke vaardighede te ontwikkel. Die verskeidenheid departemente en programme in die Fakulteit is gereed om studente op hierdie pad by te staan.

Van die algemene vaardighede wat ons ons studente leer en wat hulle gesog maak, sluit in:

  • Kritiese en kreatiewe denke;
  • Probleemoplossing, sowel as taal- en kommunikasievaardighede;
  • 'n Begrip van spanwerk;
  • 'n Begrip van Suid-Afrikaanse en globale sosiale werklikhede; en
  • Leierskapontwikkeling.
Hierdie soort vaardighede is belangrik wanneer iemand in 'n professionele omgewing werk. Daar is dus 'n skakel met wat die bekende sielkundge Piaget oor onderrig gesê het:​


​"The principal goal of education is to create people who are capable of doing new things, not simply repeating what other generations have done - people who create, invent and discover. The second goal of education is to form minds that can be critical, can verify, and not accept everything offered
." 

Ons Fakulteit is die wegspringplek vir enige student wat die ideale wat deur Piaget beklemtoon word, wil nastreef.

Ons poog ook om die belangrikheid van wesenlike waardes soos vertroue in jou gesin, vriende en kollegas; 'n verdraagsaamheid teenoor ander kulture en standpunte; en die belangrikheid van deelname in netwerke en organisasies te vestig en te versterk. Die Fakulteit fokus op hierdie waardes om een van Suid-Afrika se grootste sosio-ekonomiese uitdagings, 'n lae vlak van sosiale kapitaal, te beveg.

Ons is oortuig daarvan dat kennis van sosiale wetenskappe, tale en kuns 'n onmisbare sleutel bied om 'n ontwikkelde en regverdige gemeenskap in Suid-Afrika en Afrika te bou. Ons opleiding vorm studente wat "onafhanklik kan dink, wat die regte vrae kan vra sodat hulle kan analiseer; wat idees kan opweeg, wat logiese afleidings kan maak en wat dan geldige argumente ter tafel kan lê".

Studente wat by ons aansluit, word kennisvennote in 'n energieke Fakulteit wat homself besig hou met vrae wat tersaaklik is vir 'n veranderende Suid-Afrika en die wêreld van die 21ste eeu.​