Arts & Social Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Studente

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Voorgraadse Studente

Het jy pas jou skoolloopbaan voltooi en stel jy belang om 'n graad in tale, kuns of sosiale wetenskappe te verwerf? Of het jy die jaar ná skool gebruik om iets anders te doen en is jy nou gereed om te fokus en aan die werk te sping om 'n graad deur Universiteit Stellenbosch se Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe te behaal?

Indien jou antwoord ja is op enige van die twee bostaande vrae, kyk na ons Prospektus om 'n idee te kry van die soort voorgraadse graadprogramme wat aangebied word. Jy kan ook een van die 18 departementele webwerwe besoek om bykomende inligting te verkry. 

Die Sentrum vir Voornemende Studente verskaf ook meer inligting oor onder meer graadprogramme wat by die Universiteit Stellenbosch aangebied word, hoe om vir hierdie programme aansoek te doen, studentegelde en beurse, asook akkommodasie-opsies.​​

Internasionale Studente

Universiteit Stellenbosch is 'n wêreldbekende akademiese instelling geleë in Suid-Afrika. Die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe roem hom daarop dat hy voor- en nagraadse studente van die res van die Afrika-kontinent en die wêreld lok. 

Internasionale studente wat belangstel om 'n voor- of nagraadse graadprogram te volg, kan die Fakulteit se voorgraadse en nagraadse prospektus lees om meer inligting te verkry. 

Vir gedetaileerde inligting oor elke program, raadpleeg asseblief die Universiteits-jaarboek, Deel 4 deur hier te kliek.

Vir spesifieke inligting oor die verskillende programme wat binne die 18 departemente​ in hierdie fakulteit aangebied word, kontak die relevante departement.​​


Nagraadse Studente

Die Universiteit Stellenbosch is bekend as die instelling wat die meeste navorsings-uitsette in Suid-Afrika lewer. Ons het tans meer as 10 000 nagraadse studente, waarvan 1 529 (2011-syfer) uit ons eie Fakulteit kom. Die Universiteit het ook 140 postdoktorale genote wat by ons instelling gebaseer is, drie Sentra van Uitnemendheid, 11 navorsingsleerstoele van die Suid-Afrikaanse Navorsingsleerstoel-inisiatief (oftewel dieSouth African Research Chairs Initiative (SARChI) en een Suid-Afrikaanse Nasionale Energie-navorsingsinstituut (oftewel South African National Energy Research Institute (SANERI)-professor.

Watter nagraadse programme word by ons Fakulteit aangebied? 

Ons bied 'n wye reeks nagraadse programme op honneurs-, meesters- en doktorale vlak aan. Vir meer inligting oor ons nagraadse aanbod, klik hier.​ ​

  Nagraadse Skool  (vir PhD-studente)

  Voornemende doktorale studente kan ook deur die Nagraadse Skool (beter bekend as die Graduate School) aansoek doen vir 'n doktorale program. Die Nagraadse Skool se doelwit is om navorsingstemas wat gerig is op Afrika se ontwikkeling te koördineer, doktorale programme en voltydse doktorale beurse te administreer, om doktorale studente uit Afrika te werf en in te skryf, om toesighouers en eksaminators aan te stel en om werksaamhede te kontroleer en te evalueer om gehalte te verseker.

  Vir meer inligting oor die Nagraadse Skool, navorsingstemas waarvoor jy tans mag aansoek doen en hoe om aansoek te doen vir een van die voltydse doktorale beurse wat oor 'n tydperk van drie jaar deur die Nagraadse Skool verskaf word, klik asseblief hier.

  Watter soort navorsing doen ons op nagraadse vlak?

  Indien jy meer te wete wil kom oor die soort navorsing wat ons binne die 18 departemente in ons Fakulteit uitvoer, kan jy ons navorsingsblad besoek. 'n Lys van ons 58 Nasionale Navorsingstigting (NNS)-gegradeerde navorsers​ sowel as die navorsing waarop hulle fokus, word daar gelys. Jy sal ook verwys word na die departement waar daardie navorser gebaseer is om meer inligting oor die spesifieke navorser en oor ander navorsers gebaseer in daardie departement te verkry.​

  Fasiliteite en dienste vir nagraadse studente

  Die Fakulteit bied die volgende fasiliteite en dienste spesifiek aan ons nagraadse studente:

 • ​​Die Nagraadse Eksamineringskantoor (NEK) is in die Lettere en Sosiale Wetenskappe-gebou geleë en bied hulp met die inhandiging van proefskrifte en die nagraadse eksamenprosesse van die Fakulteit.
 • Doktorale navorsingskamers is vir die Fakulteit se doktorale studente bespreek. Daar is drie navorsingskamers in die Lettere-gebou geleë. Elke kamer het 10 werkstasies en is toegerus met afskortings, elektriese punte vir skootrekenaars en 'n koordlose internetkoppeling. Hierdie kamers is te alle tye gesluit, maar doktorale studente het 24 uur per dag met hul kaarte toegang tot hierdie fasiliteite om aan hulle proefskrifte te werk.
 • ​​Die Afrika Doktorale Akademie (ADA) bied opleiding, kursusse en slypskole oor navorsingsmetodes aan nagraadse studente van reg oor die kampus, Suid-Afrika en Afrika.
​​Die Universiteit se JS Gericke-biblioteek, geleë op die Stellenbosch-kampus, huisves boonop dieCarnegie Navorsingsruimte. Dit is toegerus met rekenaars, individuele werkstasies waar navorsing en werk gedoen kan word, seminaarkamers, en areas waar nagraadse studente studiegroepe kan aanbied, besprekings kan hê en kan ontspan. Die navorsingsruimte is slegs vir die gebruik van nagraadse studente, akademiese personeel en navorsers. 'n Nagraadse rekenaargebruikersarea word ook aan alle nagraadse studente gebied en hulle kan slegs met hul studentekaarte toegang verkry. ​​​


Hoe kies ek en doen ek aansoek vir 'n nagraadse graadprogram:

Jy kan die Universiteit se Nagraadse en Internasionale Kantoor aanlyn besoek om meer inligting te verkry oor nagraadse graadprogramme wat by die US aangebied word, hoe om vir graadprogramme aansoek te doen, beurse en uitruilgeleenthede sowel as akkommodasie-opsies, om maar net ’n paar dinge te noem. 

Vir algemene inligting oor die nagraadse programme wat by die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe aangebied word, klik hier. Vir die volledige Nagraadse Prospektus, klik hier. Vir gedetaileerde inligting oor elke program, raadpleeg asseblief die Universiteitsjaarboek, Deel 4, deur hier te kliek​

Vir spesifieke inligting met betrekking tot die programme wat binne die 18 departemente in hierdie fakulteit aangebied word, kontak die betrokke departement.

Vir algemene navrae, kontak die US-kliëntedienssentrum by 021 808 9111 of info@sun.ac.za waar personeel jou graag sal help of jou navraag sal verwys na die relevante persoon vir verdere bystand.​​

​​​​
​​​

Interessante feite oor die Universiteit Stellenbosch:


 • ​Stellenbosch is welbekend vir sy innoverende akademiese programme, gehalte-onderrig en dat dit doeltreffen​de leergeleenthede bied deur die nuutste inligting en kommunikasietegnologie te benut.

 • Ons ondersteun studente van dag een. Die Eerstejaar Akademie is 'n inisiatief wat vroeë assessering en tutorprogramme gebruik om eerstejaarstu​​​dente te help om suksesvol te studeer.

 • Ons biblioteekfasiliteite is werklik ongelooflik. Benewens ons groot en diverse versameling inligtingsbronne, spog die JS Gericke-biblioteek ook met 'n splinternuwe navorsingsruimte vir voorgraadse studente wat hulle vir hul studies kan gebruik - 'n eerste vir 'n Suid-Afrikaanse universiteit.

 • Stellenbosch is een van die top drie navorsingsuniversiteite in Suid-Afrika.​​​​​​​​​​​​

 • ​ ​