Arts & Social Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Personeelsake

​​​​​

Vinnige gids vir belangrike ondersteuningsdienste

  • Afdeling Institusionele Navorsing en Beplanning - 021 808 3967 of webwerf
  • Afdeling Navorsingsontwikkeling (ANO) - 021 808 9184 of webwerf
  • Fasiliteitsbestuur - 021 808 4666 / fmhelpdesk@sun.ac.za of webwerf
  • IT Hulplyn - 021 808 4367 / helpinfo@sun.ac.za of webwerf
  • Kantoor vir Studente met Spesiale Leerbehoeftes - 021 808 4707 / e-pos of webwerf
  • Menslike Hulpbronne-afdeling - 021 808 2753 / sun-e-HR@sun.ac.za of webwerf
  • Risiko- en beskermingsdienste (beter bekend as USBD) - 021 808 2333 /  021 808 2333 ofwebwerf
  • Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) - 021 808 3717 of webwerf
  • Welweeskantoor - 021 808 4824/9271 / e-pos of webwerf 

 


 

​​​​​​
Vir toegang tot alle Fakulteitdokumentasie, besoek asseblief dieSharepoint-webwerf. Indien u nie toegang tot die Sharepoint-webwerf het nie, kontak die Fakulteitsbestuurder, mnr Pieter Janse van Rensburg, by 021 808 3848 of per e-pos.


Fakulteitspesifieke aktiwiteite word op 'n gedeelde kalender op Outlook aangedui. Kontak die Fakulteitsbestuurder, mnr Pieter Janse van Rensburg, by 021 808 3848 of per e-pos indien u 'n item op die kalender wil byvoeg of as u hulp nodig het om toegang tot die kalender te kry.

 

Fakulteitkomitees

Die Fakulteit het sewe komitees wat elk 'n voorsitter aan die stuur het om die verskeie aktiwiteite van die Fakulteit te bestuur.


Die komitees is:

Akademiese Aanbodkomitee 
Mnr Johan Oosthuizen 

Voorsitterskomitee 
Prof Johan Hattingh

Gemeenskapsinteraksie en -dienskomitee
Me Pamela Kierman

Fakulteitskomitee
Prof Johan Hattingh

Bemarkings- en werwingskomitee
Mnr Gerrie Swart

Navorsingskomitee 
Dr Stella Viljoen

Onderrigkomitee 
Dr Mareli Pretorius​​​​