Arts & Social Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Bemarking en Media

​​​​​​​​​​​​​​

​​Hoekom bemarking so 'n onontbeerlike rol speel in wat ons hier doen


Die kennis wat binne die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe gegenereer word, strek oor ’n verskeidenheid velde soos visuele kunste, tale, inligtingwetenskap, geografie en omgewingstudies, asook politieke wetenskap en geskiedenis, om maar net ’n paar te noem. Deur kennis wat ons versamel het deur ons navorsing op openbare platforms te deel, maak ons nie net inligting meer toeganklik vir die algemene publiek nie – sodoende voed ons Jan en alleman op oor belangrike sosiale kwessies in hierdie land en die wêreld - maar help ons om ʼn impak op die samelewing te maak deur ook besluitnemers binne regeringstrukture te beïnvloed.

Die navorsing wat ons hier onderneem, is van deurslaggewende belang vir die ontwikkeling van die groter Suid-Afrikaanse samelewing. Vir hierdie rede, is ons doelwit om navorsing, onderrig en opvoeding, en gemeenskapsinteraksie te inkorporeer by al die werksaamhede van die Fakulteit. Voorbeelde van waar laasgenoemde plaasgevind het, kan gesien word in die projekte en inisiatiewe wat sowel ons personeel en studente by betrokke is. In 2011 het ’n groep van 12 honneursstudente en personeellede van die Departement Sosiologie en Sosiale Antropologie, asook 10 vrywilligers van Avian Park in Worcester, ʼn week spandeer om ʼn sosio-ekonomiese navorsingsopname te doen onder 220 huishoudings. Danksy hierdie inisiatief kon die departement die presiese sosio-ekonomiese en gesondheidsuitdagings bepaal wat hierdie gemeenskap mee te kampe het en vasstel wie die meeste daardeur beïnvloed word. Die data het getoon dat die jong mense in Avian Park die meeste deur hierdie uitdagings geraak word. Hierdie inligting is belangrik aangesien dit benut kan word deur bestaande projekte in die gemeenskap – sommige daarvan universiteitsprojekte soos die Ukwanda Landelike Kliniese Skool – of die basis kan vorm vir nuwe projekte wat op spesifieke gemeenskapsbehoeftes fokus.

Deur data rakende hierdie tipe projekte te deel – of dit deur die media, ons eweknieë, die regering of nie-regeringsorganisasies geskied – is ons in staat om Suid-Afrikaners wat in minderbevoorregte en behoeftige gemeenskappe woon, hierby te laat baat. Deur sigbaar te bly in die algemene media, kry ons toegang tot 'n openbare platform wat aan ons akademiese deskundiges geleenthede bied om kommentaar te lewer oor belangrike streeks-, nasionale en internasionale kwessies. Hierdie blootstelling bevoordeel ons fakulteit indirek, aangesien voornemende voor- en nagraadse studente kan bepaal – deur wat hulle in die media lees – in watter velde hulle wil spesialiseer deur middel van ons graadprogramme. Dit op sigself help ons om van die beste voor- en nagraadse studente in Suid-Afrika en die res van Afrika en oorsee te werf.

Dit is maar net enkele van die redes waarom kommunikasie oor wat ons hier doen, meer is as net 'n oefening in bemarking – dit gaan daaroor om lewens te verander en 'n impak te hê op die Suid-Afrikaanse samelewing.​


Hoe om inligting op die fakulteit se kalender vir seminare en slypskole te laai:


Indien jy enige seminare, slypskole of kort kursusse vir lede van die publiek, personeellede, studente of alumni wil adverteer, laai die inligting asseblief eers in Afrikaans en Engels op dieUniversiteit se webwerf. Sodra jy dit gedoen het, stuur die Engelse en Afrikaanse webadresse aan lynnr@sun.ac.za sodat sy 'n skakel na meer inligting onder die kalender vir seminare en werkwinkels kan plaas. 

'n Kennisgewing op die universiteit se webwerf sluit gewoonlik die volgende in:  

Naam van geleentheid/titel van seminaar of slypskool: Kindermoord in 'n era van slawerny - Yvette Christiansë bespreek haar roman, Unconfessed.
Datum: 17 Maart 2012 
Tyd: 12:00 tot 13:30 
Vergaderplek: Kamer 427, vierde vloer, Lettere-gebou
Navrae: Kontak me Lynne Rippenaar-Moses by 021 808 2017 of stuur 'n e-pos aanlynnr@sun.ac.za vir nadere besonderhede of om 'n sitplek te bespreek.


Media en bemarkingsnavrae


Vir enige media en bemarkingsnavrae of as jy 'n spesifieke deskundige in ons fakulteit wil raadpleeg, kontak asseblief: 

Me Lynne Rippenaar-Moses (Bemarkingsbeampte) 
BTech (Joernalistiek) (CPUT); BAHons (Engels) (UWK) ​
Bel: 021 808 2017 
Faks: 021 808 2123 
E-pos

Personeellede wat hulp nodig het met die bemarking van geleenthede (byvoorbeeld konferensies, slypskole of seminare), wat graag interessante nuus van hul departemente wil deel of wat advies nodig het oor bemarking en mediaverwante sake, kan ook met me Moses skakel.​