Arts & Social Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Geskiedenis


​​​Toe Universiteit Stellenbosch in 1866 sy deure op​​​gemaak het, het dit as die Stellenbosch Gimnasium beken​​d gestaan. Die naam is 15 jaar later na die Stellenbosch College verander, en in 1887 is dit verander na Victoria Kollege. In Februarie 1916 i​s 'n wet met die naam "De Universiteit van Stellenbosch-wet" (Wet nr 13 van 1916) gepubliseer en twee jaar later, op  2 April 1918, in werking getree. Dit het gelei tot die verandering van die instelling se naam na die Universiteit Stellenbosch. 

Die Lettere Departement van die Gimnasium is agt jaar na die stigting van die Gimnasium gevestig. Teen 1879 het ongeveer 69 studente vir 'n BA-graad by die Gimnasium ingeskryf. Die eerste professor wat by die departement aangestel is, was prof Archibald MacDonald, en hy het klas gegee in Grieks, Latyns en Engelse letterkunde. Prof Thomas Walker, wat as 'n professor in Engels en Filosofie aangestel is, het in 1878 by MacDonald aangesluit en in 1879 word prof Nicolaas Mansveldt, 'n professor in Moderne Tale (Nederlands, Duits en Frans) en Geskiedenis deel van die span. 

Die wet wat vir die naamsverandering in 1918 verantwoordelik was, het ook voorsiening gemaak vir die skep van 'n Fakulteit Lettere en Wysbegeerte. Nadat dit baie jare so bekend gestaan het, het die fakulteit se naam in 2007 na die Fakulteit van Lettere en Sosiale Wetenskappe verander.