AgriScience
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Voorgraadse Studente

​Suid-Afrika benodig voortdurend goed opgeleide kundiges wat op alle vlakke ʼn bydrae kan lewer om die vinnig groeiende bevolking van voedsel en vesel te voorsien, te sorg dat voedsel- en voedselbronne onbesoedel en veilig en seker te maak dat die omgewing op ʼn volhoubare manier bestuur word sodat dit vir die nageslag bewaar kan word.

Die Fakulteit AgriWetenskappe is waarskynlik een van dié belangrikste omgewings wat hierdie uitdagings in sy studie- en navorsingsvelde aanspreek en probeer oplossings vind.

Onderrigprogramme word in ses breër velde verdeel, naamlik Plant- en Grondwetenskappe, Diereproduksiestelses, Voedsel- en Wynproduksiestelses, Landbou-ekonomie en bestuur, Bosbou- en Natuurlike Hulpbronwetenskappe en Bewaringsekologie.

 

Beurse:

 

Klasverteenwoordigers handboek, kliek hier

 

Meer Inligting

​Vir inligting rakende program- en module-inhoud, kliek hier.​