AgriScience
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Studente Ondersteuning

Die Fakulteit bied ondersteuning op beide akademiese en sosiale vlak aan studente.

Tipiese ondersteuning waarvan studente gebruik kan maak, sluit in:

  • Tutorprogramme vir studente wat addisionele onderrig benodig
  • Werkswinkels (bv effektiewe tydsbestuur, streshantering, verbetering van studiemetodes)
  • Terapie vir meer persoonlike aangeleenthede (bv aanpassingsprobleme, verhoudingsprobleme) ​

Vir meer inligting omtrent die ondersteuning wat die Fakulteit bied, kontak dr Natasja Brown, Koördineer: Studente en Akademiese Steun by telefoonnommer 021 808 2015 of via e-pos by nbro@sun.ac.za